Sam Ghandchiسام قندچي  سؤالی از مسؤلان رسیدگی به کرونا در ایران

http://ghandchi.com/3155-covid19.htm

مطالب مرتبط: 1    2

 

covid19

 

اکنون مدتی است که شیوع کرونا در ایران اعلام شده است. در آمریکا گفته می شود که میزان مرگ و میر از کرونا حدود دو برابر آنفولانزا معمولی است. اما خبرهای رسمی و غیررسمی از ایران خیلی بیش از این رقم است. در مهارت و دانش متخصصان ایرانی شک ندارم اما شاید در کار مداوای کرونا در ایران اشتباهی اساسی وجود دارد. می دانم کیت های تست یکی از کمبودها است اما حتی آنهم نمی تواند ارقام بالای تلفات را از ویروس کرونا در ایران، توضیح دهد!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

سیزدهم اسفند ماه 1398
March 3, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH