Sam Ghandchiسام قندچي  پناهندگان ایرانی گرفتار در بازی ترکیه و اروپا: سپاسگزاری از آقای رضا پهلوی

http://ghandchi.com/3154-reza-pahlavi-refugees-tr.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3

 

reza-pahlavi-refugees

 

ساعتی پیش توییت آقای رضا پهلوی را در حمایت از پناهندگان ایرانی که در چند روز اخیر در بازی ترکیه و اروپا گرفتار شده اند، ملاحظه کردم که واقعاً شایسته ی قدردانی برای این اقدام به موقع است که آقای پهلوی صدای پناهندگان گرفتار را به گوش جهانیان رسانده اند. این بازی های ترکیه ی اردوغان برای باج گیری از اروپا تازگی ندارد وقتی آقای اردوغان در نوستالژی امپراطوری عثمانی به سوریه حمله می کند و رژیم کوکلاکس کلانهای اسلامی ایران نیز می خواهد نوستالژی واتیکانِ قرون وسطی، امپراطوری اعراب قرون وسطی، امپراطوری عثمانی، و امپراطوری شیعه ی صفوی را همانطور که به روشنی آیت الله خمینی سه تای اول را بعنوان الهامبخش خود در کتاب ولایت فقیه ذکر کرده، در خاورمیانه برقرار کند، و در این میان با جان و مال پناهندگان بیگناه ایرانی در مرز ترکیه و یونان است که بازی می شود. چند وقت پیش با یک آقای آمریکاییِ غیرسیاسی حرف میزدم که سالها در ترکیه زندگی کرده بود و به من می گفت آتاتورک آخرین سیاستمدار با صداقت ترکیه بود؛ تصور نمی کنم این حرف او واقعیت تاریخی داشته باشد، اما خیلی در این چند روز از کارهای دولت ترکیه در مورد پناهندگان ایرانی، عصبانی هستم.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

سیزدهم اسفند ماه 1398
March 3, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH