Sam Ghandchiسام قندچي درخواست ایرانسکوپ برای اسپانسر، ویرایش دوم
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1992-iranscope-sponsor.htm
Request of Iranscope for a Sponsor, Second Edition
http://www.ghandchi.com/1992-iranscope-sponsor-english.htm

 

Iranscope Sponsor

 

دوستان عزیز،

 

همانطور که بیش از پنج سال پیش نوشتم امکانات شغلی را که کمکی به انتشار ایرانسکوپ بود از دست دادم. در پنج سال گذشته ایرانسکوپ را با استفاده از پس اندازم منتشر کردم. برای ادامه کار ایرانسکوپ به اسپانسر نیاز دارم. اگر می توانید در این زمینه کمک کنید لطفا با اینجانب تماس بگیرید.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران


با سپاس
سام قندچی

iranscope@hotmail.com

http://www.iranscope.com
http://www.ghandchi.com

دهم فروردین ماه 1397
March 30, 2018

*ویرایش نخست این یاددشت سه سال پیش در تاریخ چهاردهم اسفند ماه 1393 منتشر شده است. 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH