Sam Ghandchiسام قندچي دختران دبیرستانی در رژه میسیز نیویورک و چهارم آبان امجدیه در دوران شاه

سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1700-macys-parade-4aban.htm

 
ساعتی پیش پخش زنده رژه فروشگاه میسیز نیویورک را که همه ساله در روز شکرگزاری در آمریکا برگزار می شود، تماشا می کردم؛ خانمی 60 ساله که چهار سال پیش از انقلاب 1357 در سال آخر دبیرستان در تهران بوده، وقتی دخترهای دبیرستانی را در رژه میسیز می دید دوران شاه را به یاد می آورد که در سرمای زمستان وقتی شاه به دانشگاه تهران می رفت،  او و همکلاسی هایش را مجبور کردند برای هورا کشیدن در نزدیکی دانشگاه صف بکشند و به لرزند. از سوی دیگر دخترهای جوانی را امروز می بینم که وقتی تصاویر دختران دبیرستانی در مراسم روز 4 آبان سالگرد تولد شاه را در امجدیه در آن زمان می بینند، تصور می کنند ایران آن زمان نظیر آنچیزی است که امروز در رژه میسیز در نیویورک می بینند. واقعیت این است که در دوران شاه اینگونه مراسم مدرن در ایران برگزار می شد اما آنگونه اجبارها نیز که خانم 60 ساله می گوید وجود داشت. ولی نباید فقط رژیم شاه را محکوم کرد. اپوزیسیون نیز در آن دوران نظیر امروز فعالیتهای مدنی با هدف بهتر کردن وضع مردم انجام نمی داد تا به اینگونه رفتارها با دختران دانش آموز، اعتراض و تصحیح شود. منظور آنکه درست است اعتراضها با حملات ساواک روبرو می شد اما اپوزیسیون هم در آخرین روزهای رژیم شاه اعتراضات مدنی را برای بهبود زندگی مردم، رها کرده بود. به هرحال دختران دانش آموز آمریکایی که در رژه میسیز شرکت می کنند بسیاری اوقات در زیر باران و برف است و در سرما می لرزند اما تفاوت کار این است که به رژه رفتن داوطلبانه است و حتی در دبیرستانها پذیرفته شدن برای شرکت در این نوع فعالیتهای هنری و ورزشی، رقابتی است. در واقع بهترین خدمت به مردم حتی وقتی از طریق زور باشد، نتیجه معکوس می دهد. شاید این موضوع خیلی پیش پا افتاده باشد با اینحال برخی سلطنت طلبان ایران حتی امروز 40 سال پس از سقوط رژیم پهلوی اینگونه بحثها را نمی توانند تحمل کنند و دقیقاً همین عامل بود که رژیمی بس مدرن در دوران شاه توانست با حکومت مذهبی واپسگرای کنونی، تعویض شود و بسیاری نظیر همان دختر دبیرستانی آن روز، هنوز لرزیدن در سرما را بخاطر بزور بردنش برای هورا کشیدن برای دیدار شاه از دانشگاه تهران، فراموش نکرده است، و البته با همه تحمیل حجاب اجباری امروز جمهوری اسلامی هم مخالف است. تا وقتی هر دو سوی ترازو را در مورد رژیم حاضر جمهوری اسلامی و رژیم سکولار شاه در گذشته نبینیم، این دور باطل پایان نخواهد یافت و ای کاش دوستانی که امروز رژیم جمهوری اسلامی را نقد می کنند همزمان روی دیگر سکه در دوران رژیم شاه را نیز به نقد کشند. به عبارت دیگر امروز نباید فراموش کرد که "سکولاریسم" به تنهایی مشکلات ما را حل نخواهد کرد و راه آینده ایران "سکولار دموکراسی" است (1). متأسفانه شماری از رسانه های فارسی زبان خارج کشور نظیر صدای آمریکا (2) همه این سالها اینگونه نقد رژیم اسلامی در ایران را سانسور کرده اند و در خفا می گویند که خواسته اند به رژیم پادشاهی گذشته خدمت کنند در حالیکه 40 سال است با این دوستی خاله خرسه به جمهوری اسلامی کمک کرده اند تا همچنان دیکتاتوری خود را توجیه کند که با چاشنی هلاکت بار اسلامگرایی بر مردم ما تحمیل می شود و به قول احمد شاملو  "ما همچنان دوره می کنیم شب را و روز را هنوز را."


به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com
http://www.ghandchi.com
دوم آذر ماه 1396
November 23, 2017

 

1. درباره سکولار دموکراسی

https://goo.gl/CPGEq1

About Secular Democracy

https://goo.gl/5yuhZu

 

2. صدای آمریکا
http://goo.gl/74DF8R  
VOA Persian Service
http://goo.gl/97fU3U

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH