Sam Ghandchiسام قندچي انعکاس قتل عام سال 1367 زندانیان سیاسی در اینترنت

 سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1544-massacre1367-iran.htm

 

آغاز فعالیت سیاسی ایرانیان در اینترنت به حدود سال 1992 بر می گردد (1). اما کسی که اول بار بطور جدی موضوع قتل عام سال 1367 زندانیان سیاسی در ایران را در اینترنت مطرح کرد، آقای دکتر محمد پروین بود که دکترایش را از دانشگاه کالتِک در پاسادینای کالیفرنیا در رشته مهندسی مکانیک گرفته بود. آقای محمد پروین تشکیلاتی بنام مهر برای دفاع از حقوق بشر در ایران راه انداخت که هنوز سایت مهر دات اورگ آن در اینترنت موجود است (2). او خیلی تلاش کرد که روز اول سپتامبر را بنام قربانیان سال 1367 از طریق سازمان ملل به ثبت رساند. متن یکی از سخنرانی های او در رابطه با قتل عام سال 1367 ایران که به زبان انگلیسی در سال 2002 ارائه شده هنوز در سایت ایرانسکوپ قابل دسترسی است (3). متأسفانه در آن زمان گروه های لابی ایرانی که مورد نقد دکتر محمد پروین بودند، در آمریکا رشد کردند و در پایان در تشکیلاتی بنام نایاک متحد شدند. حتی وقتی خانم شیرین عبادی به خارج آمدند با همان گروه های لابی گرا نظیر نایاک سمت گیری کردند. به هرحال تلاشهای حقوق بشری آقای محمد پروین چندان هواداری در آمریکا پیدا نکرد. آخرین بار حدود هشت سال پیش بود که آقای محمد پروین گفت از طریق دادگاه جزائی بین المللی نیز نمی شود کاری در این زمینه کرد. امروز که ایرانیان بیشتری در خارج کشور در مورد قتل عام 1367 حساس هستند، شاید بتوانند راهی پیدا کنند. امیدوارم دکتر محمد پروین نیز هر جا که هست سلامت باشد که سالهاست از او خبری در اینترنت ندیده ام.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com

30 مرداد ماه 1396
August 21, 2017

پانویس
:


1. هوشیار نراقی: گذری كوتاه در تاريخ ايرانيان در اينترنت
http://www.ghandchi.com/gozari.htm

 

2. مهر دات اورگ

MEHR: Mission for Establishment of Human Rights

http://mehr.org

 

3. Mohammad Parvin's October 2002 Speech at September 1 Conference
http://iona.ghandchi.com/MEHR/Parvin_speech.htm

   

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH