Sam Ghandchiسام قندچي سازمان عدالت برای ایرانِ شادی صدر بٌعد تازه ای را از کشتار 67 زندانیان آشکار می سازد
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2444-shadi-sadr.htm

Shadi Sadr's Justice-For-Iran Uncovers a New Dimension of 1989 IRI Prisoner Massacres

http://www.ghandchi.com/2444-shadi-sadr-english.htm

مطالب مرتبط: https://goo.gl/mCZ2Cf

 

khavaran

 

مدتهاست که از کشتار سال 67 زندانیان سیاسی در رژیم اسلامی هنگام امضای قرارداد صلح با صدام حسین، مطلع هستیم، اما همیشه این تصور وجود داشت که این پدیده اساساً محدود به پایتخت ایران بوده و گورهای جمعی خاوران در حوالی تهران مورد اشاره قرار می گرفت (1). پژوهشهای «عدالت برای ایران» (2)، سازمانی که دکتر شادی صدر (3) بنیانگذار آن است، نشان می دهد که گورستانهای جمعی دیگری نیز از همان برهه زمانی، و مشابه خاوران، در شهرهای دیگر ایران، وجود دارند. کشف این گورستانها بٌعد تازه ای را از جنایات کوکلاکس کلان اسلامی که در 40 سال گذشته بر ایران حکمرانی کرده، پیش روی ما قرار می دهد. جستجو برای این گورهای دسته جمعی نظیر کاوش هایی است که برای یافتن گورهای دسته جمعی دوران حمله مغولها در کشورهای مختلف مورد هجوم آنها صورت گرفته، با این تفاوت که مغولها قبایلی عقب مانده بودند که بر جوامعی پیشرفته تر استیلا یافتند و عقبگردی که از آن منتج شد از روی قصد نبود، در حالیکه کوکلاکس کلان اسلامی نیرویی در ایران و خاورمیانه بوده و هست که بطور هدفمند برای از بین بردن مدرنیسم در این کشورها تلاش کرده تا این جوامع را 1400 سال به عقب راند، و برای رسیدن به هدف خود، آنهایی را که در برابر حمله اش به مدرنیته ایستادگی کردند، نابود کرده است (4).


به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

هفتم بهمن ماه 1397
January 27, 2019

 

پانویس:

 

1.  گورستان خاوران
https://goo.gl/o3pbXj

 
2. عدالت برای ایران
https://justice4iran.org
 
3. دکتر شادی صدر
Dr. Shadi Sadr
https://goo.gl/mCZ2Cf

 
4. کوکلاکس کلان اسلامی
IslamicKKK
http://ghandchi.com/islamic-kkk.htm

 

 

مطالب مرتبط

به سخنان دکتر شادی صدر درباره اطلاع میرحسین موسوی از کشتار 67 در زمان وقوع توجه کنیم
http://www.ghandchi.com/2365-shadi-sadr-mousavi.htm

انعکاس قتل عام سال 1367 زندانیان سیاسی در اینترنت
http://www.ghandchi.com/1544-massacre1367-iran.htm
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH