Sam Ghandchiسام قندچيچرا پاسخ به تجزیه طلبی باید صریح و روشن باشد
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1254-tajzieh-talabi.htm

 

هنگامیکه انقلاب مشروطیت بحث می شود اساساً از یکسو استبداد قاجار و از سوی دیگر جنبش مترقی مشروطه مورد توجه قرار می گیرد. البته موضوع دخالت قدرتهای خارجی نیز بحث می شود چه موارد همراهی بریتانیا با مشروطه خواهان چه همراهی روسیه با محمد علیشاه و یا تلاش برای تبدیل ایران به مستعمره از جمله در قرارداد 1919 وثوق الدوله. اما آنچه فراموش میشود این است که مشروطه تنها گزینه در میان نیروهای سیاسی چالشگر قاجار نبود و مشروعه خواهی شیخ فضل الله نوری و طرح های ملوک الطوایفی در نواحی مختلف ایران نیز وجود داشته اند و گرچه گاه با حمایت و زمانی با مخالفت دولتهای بیگانه مطرح می شدند یا گاه با حمایت و زمانی با مخالفت استبداد قاجار روبرو بودند، اما وجود این جریانات غیرقابل انکار است. مثلاً در پی مشروطیت در زمان جنگ جهانی اول نه تنها خراسان و آذربایجان و گیلان با جریانات اصلی تجزیه طلبی روبرو بودند حتی دولت شاهزاده فرمانفرماییان در استان فارس هم در صورت سقوط ایران می توانست یکی از دولتهای ملوک الطوایف ایران شود. بقیه ماجرا را هم که می دانیم که رضا شاه اساساً با استفاده از زور نه تنها جریان مشروعه را از میان برداشت بلکه به جریانات ملوک الطوایفی در اقصی نقاط ایران و حتی در خوزستان که شیخ خزعل بطور جدی مورد حمایت بریتانیا بود، پایان داد.

 

در دوران انقلاب 57 نیروهای مترقی ایران با مشروعه طلبی با صراحت مخالفت نکردند و حتی با آن همراه شدند و اکنون 37 سال است جامعه ایران چوب این اشتباه را خورده است و نباید این بار بی توجهی به سراشیب تجزیه طلبی اشتباه دوم ما شود. منظور اینکه تجزیه طلبی گرچه مورد سوء استفاده قدرتهای بیگانه قرار گرفته و می گیرد اما موضعی است در درون نیروهای سیاسی جامعه ایران که در دوران های انحطاط دولت های ایران سر برآورده و هرچند بسیاری از خواستهایی که تجزیه طلبان مطرح می کنند واقعاً بیان محرومیتهای مردم ایران می باشد اما راهکار آنها نابودی کل کشور است. سیستم ملوک الطوایفی ایران را به کشوری مدرن تبدیل نکرده و نخواهد کرد. امروز نیز که تحت عنوان فدرالیسم عده ای دنبال راه انداختن سیستمی ملوک الطوایفی در ایران هستند، لازم است که نیروهای مترقی ایران پاسخی صریح دهند تا بعداً گزینه جامعه بین نابودی کشور تحت سیستم ملوک الطوایفی و یا پایان دادن به آن از طریق زور نشود. فدرالیسم استانی که بعنوان طرحی منطقی برای انتخابی کردن مقامات دولتی سالها پیش، حتی در برنامه حزب آینده نگر مطرح شده ابداً هیچگونه قرابتی با این سیستمهای ملوک الطوایفی که به درستی فدرالیسم قومی نام گرفته اند، نداشته و ندارد و مفصلاً این تفاوت در نوشتار ضمیمه توضیح داده شده است (1).

به امید 
جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com
http://www.ghandchi.com
نوزدهم آذر ماه 1395
December 9, 2016

 

پانویس:

 

1. فدرالیسم در برنامه پیشنهادی حزب آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/754-federalism-va-iran.htm
Federalism in the Platform of Iran's Futurist Party
http://www.ghandchi.com/754-federalism-va-iran-eng.htm

 

 

 

 

مطلب مرتبط

لزوم تشکيل جبهه ای متحد برای مقابله با تجزیهء ایران
http://isdmovement.com/2016/1116/110416/110416.Sam-Ghandchi-An-anti-separationist-coalition-is-needed.htm

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

SEARCH