مهندس حشمت طبرزدی در گفتگو با صدای آمریکا

دوازدهم بهمن ماه 1397

http://www.ghandchi.com/tabarzadi020219.htm

مطالب دیگر

http://bit.ly/2QdrulI

 

 

 

 

 

مطلب مرتبط

اعلام حمایت مجدد از دوست عزیز مهندس حشمت طبرزدی
http://www.ghandchi.com/2451-heshmat-tabarzadi.htm