پی نوشت: مطالب از بیست و چهارم اسفندماه 1399 تا اول اردیبهشت 1400
PS: Articles from March 14, 2021 to April 21, 2021

99 درصد این مقالات هیچگاه در فیسبوک و توییتر منتشر نشدند

99 percent of these articles were never published on Facebook and Twitter

http://www.ghandchi.com/ps042721.htm
https://www.facebook.com/ghandchi

https://twitter.com/ghandchi
آینده نگر: انقلاب قرن 21 ایران و دستگاههای امنیتی رژیم اسلامی
http://www.ghandchi.com/4076-ayandehnegar.htm
پرواز 752: جان ایرانی ها اهمیت دارد
http://www.ghandchi.com/4075-iranian-lives-matter.htm
Flight 752: Iranian Lives Matter
http://www.ghandchi.com/4075-iranian-lives-matter-english.htm
دو نکته: پادکست سکولار دموکراتها درباره ی تقابل جریان راست و چپ
http://www.ghandchi.com/4074-podcast-daniel-bell.htm
دولت آمریکا و گروههای اپوزیسیون ایران
http://www.ghandchi.com/4073-iranian-opposition.htm
US Government and Iranian Opposition Groups
http://www.ghandchi.com/4073-iranian-opposition-english.htm
پی نوشت: درباره طرح قانون اساسی پیشنهادی دکتر نیره انصاری برای جمهوری سکولار دموکراتیک ایران آینده
http://www.ghandchi.com/2149-enhelaale-ghanoone-asaasi.htm
نئوترامپیسم چین نظیر نئومائویسم شکست خواهد خورد
http://www.ghandchi.com/4072-chinese-neotrumpism.htm
Chinese Neo-Trumpism will Fail like the Neo-Maoism
http://www.ghandchi.com/4072-chinese-neotrumpism-english.htm
دیسایفر تست: قابل توجه دوستانی که با مشکل متاستاسیس روبرو هستند
http://www.ghandchi.com/4071-decipher-test.htm
یادداشتی برای رضا پهلوی و شهریار آهی درباره ی حزب آینده نگر
http://www.ghandchi.com/4070-reza-pahlavi.htm
A Note for Reza Pahlavi and Shahriar Ahy about Futurist Party
http://www.ghandchi.com/4070-reza-pahlavi-english.htm
دعوتی از همه ی دوستان برای مرور سایت حزب آینده نگر/ایرانسکوپ-دات-کام
http://www.ghandchi.com/4069-hezbe-ayandehnegar.htm
An Invitation to All Friends to Review Futurist Party/Iranscope.com Site
http://www.ghandchi.com/4069-hezbe-ayandehnegar-english.htm
به آیت الله خامنه ای: مشکل رژیم شما با تهدیدهایِ اتمیِ تازه حل نمیشود
http://www.ghandchi.com/4068-khamenei.htm
To Ayatollah Khamenei: The Dilemma of your Regime will not be Fixed by New Nuclear Threats
http://www.ghandchi.com/4068-khamenei-english.htm
اصلاح طلبان و مجاهدین: دو راه برای بازگرداندن برنامه ی کمربند سبز به خاورمیانه
http://www.ghandchi.com/4067-eslahtalaban-mek.htm
در حاشیه ی مقاله نوری علا درباره سخنرانی تاریخی رضا پهلوی
http://www.ghandchi.com/4066-reza-pahlavi.htm
می دانید چرا از اول با اتحاد بر محور «جمهوریخواهی» (نه «جمهوریتخواهی»)، مخالف بودم
http://www.ghandchi.com/4065-mehvareh-etehaad.htm
در حاشیه ی مقاله ی امیر طاهری در مورد رضا شاه و بناپارتیسم
http://www.ghandchi.com/4064-reza-shah.htm
پناهندگی: تبریک به بهروز سورن و سایت گزارشگران و تسلیت به ملت ایران
http://www.ghandchi.com/4063-gozareshgar-dot-com.htm
سخنان تاریخی رضا پهلوی در رد حکومت موروثی؛ هر آنچه از دل برآید لاجرم بر دل نشیند
http://www.ghandchi.com/4062-reza-pahlavi.htm
Reza Pahlavi's Historic Speech Rejecting Hereditary Government; whatever has come from inner self feels close to the heart
http://www.ghandchi.com/4062-reza-pahlavi-english.htm
یک واکسن کرونا: «اِم آر اِن اِی» وسیله ای برای یاددادن به سیستم ایمنی که ویروس را تشخیص دهد
http://www.ghandchi.com/3960-mRNA.htm
A Corona Vaccine: mRNA a Vehicle to Train Immune System to Recognize Virus
http://www.ghandchi.com/3960-mRNA-english.htm
عربهای ایران و نوروز: در حاشیه ی جنجالی علیه شادی صدر
http://www.ghandchi.com/3975-shadi-sadr.htm
What is Modern Democracy?
http://www.ghandchi.com/92-democracy.htm
مقاله ی مرتبط به زبان فارسی: دموکراسی حکومت مردم نیست، قضاوت مردم است
http://www.ghandchi.com/313-Judgment.htm
از سایت جنبش (قمار: از انقلاب 57 تا پایان بخشیدن به رژیم اسلامی)
http://isdmovement.com/2021/0321/031521/031521-Sam-Ghandchi-From-57-to-the-end-of-IRI.htm
قمار: از انقلاب 57 تا پایان بخشیدن به رژیم اسلامی در ایران
http://www.ghandchi.com/4061-ghomaar.htm