برای اطلاع 5 بهمن ماه 1399

FYI01/24/21

FOR ENGLISH PLEASE SCROLL DOWN

http://www.ghandchi.com/fyi012421.htm
 
دوستان عزیز، همانطور که چند بار در ماه های اخیر اطلاع دادم، جایی که در 6 ماه گذشته زندگی می کنم بعد از دوماهِ اول، ارتباط اینترنتش قطع شد و هر ماه بین 50 تا 100 دلار مجبور شدم برای استفاده از هات اسپات روی تلفن همراه، جداگانه هزینه کنم تا بتوانم مقالاتم را در سایت شخصی منتشر کنم و لیستهای ایمیلی و توییتری ایرانسکوپ را نیز بگردانم، اما در دو روز گذشته این هات اسپات هم درست کار نمی کند و شاید تاوور های آی اِس پی، یعنی تی-موبیل در این محل خراب شده اند. به هر حال نمی دانم کِی دسترسی ام به اینترنت درست شود که بصورت قابل اتکاء کار کند و اکنون حتی تلفن موبایلم هم درست کار نمی کند. با عرض پوزش از همه ی دوستان به خاطر وضعیتی که پیش آمده و در واقع حتی سقف این اتاق از توالت طبقه ی بالا چکه می کرد که خوشبختانه چند روز است تعمیر کرده اند. بعضی دوستان می پرسند چرا کاری نمی گیرم که از این وضعیت خلاص شوم. واقعیت این است که اگر می خواستم آن راه را بروم، 16 سالِ پیش از کالیفرنیا به واشنگتن نیامده بودم وقتی در کالیفرنیا در رشته ی کاری پروفشنال بودم که مشاغلم آن زمان با حقوق پایه ی 160 هزار دلار در سال بود با سهام و غیره که وقتی کار داشتم، بیش از 200 هزار درآمد در سال، برایم ایجاد می کرد. اکنون هر کاری بگیرم دیگر نمی توانم به نوشتن مقالاتم به شکل 16 سال گذشته، ادامه دهم و اینطوری نیست که بتوانم مغزم را دوتکه کنم چون بیشتر آنچه صاحب این قلم می نویسم الهام است و اگر همان لحظه ننویسم، بخار می شود:) در واقع کاری که در صدای آمریکا داشتم که به دلیل آن به واشنگتن نقل مکان کردم، فرق می کرد، چون به موضوعات خبری مرتبط بود و می توانستم در عین داشتن آن شغل، در ساعات فراغت، به کار انتشاراتی ام نیز ادامه دهم. به هر حال منتی بر سر کسی نیست و خودم این انتخاب را کردم و پشیمان هم نیستم فقط خواستم از دلیل قطع و وصلیِ کارِ انتشاراتی ام، شما دوستان را مطلع کرده باشم. باسپاس از همه ی دوستان که تلاش می کنند با من تماس بگیرند. لطفاً فقط به سایتم مراجعه کنید چون شخصاً خیلی گرفتار هستم و فرصت و امکانات برای تماس شخصی ندارم و کرونا هم در این سن و سال مزید بر علت شده و حتی 6 سال است درد دندان خیلی بدی دارم و نتوانسته ام آنرا درست کنم. در جامعه ی آمریکا امکانات فراوان است اما فرد باید 24 ساعته توجه اش به شغلش باشد، هر شغلی که باشد و فرصت چندانی برای کار دیگری آنهم بطور تمام وقت نمی ماند! در جایی که زندگی می کنم دو خانم میانه سال و یک خانم و آقای جوان و یک کودک هم هستند و مایه ی تعجب است که آنها همه ی این 6 ماه ماسک نزده اند و در اینجا فقط من ماسک میزنم:) با سپاس از لطف همه ی دوستان و با بهترین آرزوها. س.ق.

 

Dear Friends, As I have informed you several times in the recent months, where I have been living in the last 6 months, after the first two months, my Internet connection was cut off and every month I had to pay 50 to 100 dollars for my hotspot usage through my smart phone, as a separate cost so that I could publish my articles and administer my Iranscope mailing lists and twitter accounts, but in the last two days my hotspot has stopped working well and perhaps ISP towers of T-Mobile in this area are broken. At any rates, I do not know when my Internet will be fixed to work reliably and now even my smart phone has stopped working well. With apologies to all my friends for the situation I am dealing with, and actually even the ceiling in this room was leaking from the bathroom upstairs which is fortunately now fixed. Some friends ask me why I do not get a job to rid myself of this situation. The reality is that if I wanted to take that path, I would not have come to Washington DC from California 16 years ago when in California the area of professional job I was involved in, paid me a base salary of $160,000 a year with stocks totaling over $200,000 a year, when I had a job, and that was 16 years ago! Now if I get any job, I cannot continue writing my articles full time the way I did in the last 16 years and it is not like I can divide my brain because most of what I write is by inspiration and if I do not write it at that moment, it will all evaporate:) In fact, the job I had at VOA for which I moved to DC in the first place, was different, because it was related to news and allowed me, despite having a job, in my time of leisure, to do my publishing work as well. At any rates, there is no shaming anyone, this is what I chose myself and I do not regret the choice I made and just wanted to let you all know about the reason for my frequent connects and disconnects. With thanks to all my friends who try to contact me. Please just use my website to see my latest works, because personally, I am extremely busy with all these issues, and do not have the time or means to have personal contacts, and corona has added to the problem, at this age and juncture of my life, e.g. I have been suffering a real bad tooth-ache for 6 years and was not able to fix it! In the U.S. society, there are many opportunities but individuals, need to focus on their job 24 hours a day, whatever their job is, and it leaves no time for any other work especially full-time! Where I currently live, there are two middle-aged ladies and one young man and a young woman and a baby and it is surprising that during the last 6 months, I am the only one who wears a mask:) With thanks for the gratitude of all my friends. All the best, SG