Sam Ghandchiسام قندچيبازهم درباره گرفتن کمک خارجی
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/925-foreign-help.htm

 

مدتهاست درباره دریافت کمک از دولتهای خارجی برای جنبش دموکراتیک ایران بحث می شود و روز گذشته در برنامه پرگار بی بی سی (1)، مثال انقلاب آمریکا، جفرسون و دریافت کمک از فرانسه از سوی یکی از شرکت کنندگان مطرح شد. مخالفتی که در اپوزیسیون مستقل می شود با عدم شفافیت و دریافت کمکهای مخفی است؛ با نوکری برای دولت های خارجی در ازاء دریافت کمک است. آیا انقلابیون آمریکا از جمله توماس جفرسون اجازه دادند سفیران لویی شانزدهم برایشان تصمیم بگیرند؟ خیر. حتی چند سال پس از پیروزی انقلاب آمریکا هنگامیکه در خود فرانسه انقلاب شد، آمریکایی ها از لویی شانزدهم فرانسه که مدافع آنها در زمان انقلاب آمریکا بود، حمایت نکردند. در نتیجه به روشنی می شود دید که رهبران انقلاب آمریکا سرسپردگی به نیرویی خارجی را که از آن کمک مالی گرفتند، هیچگاه نپذیرفتند. متأسفانه کسانیکه این حرفها را در جنبش ایران می گویند نه تنها دخالت نئوکانها (2) و تشکیلاتهای امنیتی آمریکایی را در کارهای جنبش سیاسی ایران راه انداخته اند بلکه این تصور کاذب را ایجاد کرده اند که گویی فعالان جنبش مستقل ایران با دریافت کمک های بین المللی مخالفند. مأموران دولت های خارجی هم با کپی کردن و کاربردن اصطلاحات جنبش چپ می خواهند خود را بعنوان بخشی از جنبش سیاسی مستقل ایران نشان دهند در صورتیکه هیچگاه بخشی از جنبش دموکراتیک ایران نبوده اند و توسط رسانه های خارجی و عده ای فریب خورده بعنوان بخشی از جنبش دموکراتیک ایران معرفی می شوند، و با ظاهری که گویی بخشی از جنبش هستند اما نظری دیگر دارند، و نه آنکه سفیر دولتهای خارجی هستند. این افراد هیچگاه نه قبل از انقلاب و نه بعد از آن بخشی از اپوزیسیون مستقل ایران نبوده اند و هم آنزمان و هم در دوران جمهوری اسلامی بعنوان سفیر دولت های خارجی عمل کرده اند و درست است حقیقت را درباره آنها گفت و نه آنکه آنها ژست اپوزیسیون بگیرند وقتی مأمور دولت های خارجی هستند. هیچ اشکالی ندارد که کسی سفیر دولتهای خارجی است اما حقیقت را به مردم بگوید.

 

جنبش دموکراتیک ایران سالهاست که تابو غرب را به دور ریخته است (3). اما کسانیکه سفیر دولت های خارجی هستند لطف کنند خود را بخشی از جنبش مستقل ایران با نظری متفاوت معرفی نکنند و حقیقت را بگویند و اگر هم قصد همکاری با نیروهای جنبش دموکراتیک را دارند شفاف عمل کنند. در جنبش دموکراتیک ایران زمانی دکتر مدنی از رهبران جبهه ملی از سازمان سیا کمک مالی دریافت کرد و هدفش دادن کمک به برخی نظامیان آزادیخواه در خارج بود که حتی خانواده هایشان نان شب نداشتند. متأسفانه آقای مدنی این دریافت کمک را اعلام نکرد و مخفیانه اقدام کرد و بعداً هواداران دکتر علی امینی که با دستگاه های جاسوسی آمریکا رابطه داشتند برای ریختن آبروی دکتر مدنی این دریافت کمک را علنی کردند. هنوز یادم نمی رود روزی را که در دانشگاه دی آنزا در کوپرتینوی کالیفرنیا دکتر مدنی عرق پیشانی را پاک می کرد و تلاش داشت در پاسخ به مردم ایران این اقدام خود را در دریافت کمک از سارمان سیا توجیه کند. اما متأسفانه دیر بود. دریافت کمک از دولتی خارجی مسأله ای خصوصی نیست که به عموم مردم ربطی نداشته باشد. او می بایست از روز اول شفاف عمل می کرد. کسانیکه سفیر دولت های خارجی در میان ایرانیان هستند جایگاهشان مشخص است و مشکلی هم نیست و نظیر دولت لویی شانزدهم فرانسه که بخاطر منافع فرانسه از انقلابیون آمریکا حمایت کرد، عالی است که سفیران دولتهای خارجی از اپوزیسیون ایران حمایت کنند. اینکه لویی شانزدهم در خود فرانسه به دلیل استبداد یک دهه بعد اعدام شد دریافت چنین کمکی را رد نمی کند. اما اگر انقلابیون آمریکا از لویی شانزدهم و سفیرانش رهبر جنبش آزادیخواهانه خود را می ساختند و شفاف عمل نمی کردند مایه خجالت می شد. شفاف عمل کنیم و اجازه ندهیم برایمان رهبر جنبش بسازند. اختلاف درباره اصلاحات یا براندازی موضوعاتی در داخل جنبش دموکراتیک مستقل ایران است و نه چیزی که سفیران دولتهای خارجی برایمان تصمیم بگیرند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com 
http://www.ghandchi.com
سیزدهم خرداد ماه 1394
June 3, 2015

 

1. پرگار: براندازى، دوم ژوئن 2015
https://www.youtube.com/watch?v=DlPIdr8HhWE

 

2. يکبار ديگر نئوکان ها هوس نظام سازی کرده اند
http://www.ghandchi.com/663-NationBuilding.htm

 

فرونت های تازه نئوکان ها در واشنگتن
http://www.ghandchi.com/784-neocon-new-fronts.htm

 

3. تابو غرب
http://www.ghandchi.com/588-gharb.htm

 

 

مطلب مرتبط

درباره دریافت کمک عطا مهاجرانی از عربستان

http://www.ghandchi.com/947-mohajerani-saudi.htm

 


متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH