Sam Ghandchiسام قندچي مقایسه ای بین چین و روسیه
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/920-china-vs-russia.htm

 

گفته می شود وضعیت دشوار زندگی اقتصادی مردم در روسیه و کشورهای اروپای شرقی در پی متلاشی شدن بلوک شرق در پایان دهه 1980، چینی ها را از اقدامی مشابه ترساند، و به همین دلیل جنبش "تین آن من" در پکن شکست خورد و اصلاحات در چین بر عکس اصلاحات گورباچف در شوروی، به سقوط رژیم کمونیستی نیانجامید.

 

اصلاحات دن شیائو پینگ در چین که سالها پیش از "تین آن من" آغاز شد هیچگاه عنصر مائوزادیی از جامعه چین را بهمراه نداشت در صورتیکه در شوروی حدود سه دهه پیش از گورباچف، با سخنرانی خروشچف در کنگره بیستم حزب کمونیست شوروی، استالین زدایی آغاز شد و گرچه با سقوط خروشچف وقفه پیدا کرد اما 30 سال بعد، با اصلاحات گورباچف به اوج تازه ای رسید و لنینسم و کل ایدئولوژی مارکسیسم (1) را که نوعی مذهب در شوروی شده بود، ساقط کرد.

 

جالب است امروز وقتی دانشجویان روسی را در آمریکا می بینیم از بیان نظرات خود ترسی از دستگاه های امنیتی روسیه نشان نمی دهند در صورتیکه دانشجویان چینی آن ترس را دارند و اگر خیلی با کسی صمیمی باشند درباره اش حرف می زنند. گویی از کشوری استبدادی در خاورمیانه آمده اند، در صورتیکه از نظر اقتصادی، چین امروز قدرت دوم جهان است و بسیاری از دانشجویان چینی در آمریکا دیگر اعزامی دولت نیستند و با امکانات مالی خانواده شان در چین، اما در آمریکا تحصیل می کنند، موقعیتی خیلی شبیه به وضع دانشجویان ایرانی مقیم آمریکا در زمان شاه.

 

راهی که چینی ها در آغاز دهه 1990 برگزیدند باعث رونق اقتصادی و آزادی های اجتماعی شد اما از نظر آزادی های سیاسی به جایی نرسید در صورتیکه راه روسیه، به رغم اقتدارگرایی پوتین، جامعه روسیه را از نظر آزادی های سیاسی به تحولی رسانده که به این راحتی ها قابل بازگشت نیست. ممکن است راهی که جامعه روسیه برگزیده مدتها باعث عقب افتادن اقتصادی شود اما شاید این بهای رسیدن به دموکراسی است که جوامع اروپایی و آمریکا نیز هر کدام به نوعی در دوران های مختلف تاریخ غرب پرداخته اند.

 

بنظر می رسد فقدان خمینی زدایی در راه حل اصلاح طلبان ایران حتی در صورت موفقیت و در بهترین حالت چشم اندازی بهتر از آنچه چین تجربه کرده است برای ما ایرانیان به ارمغان نخواهد آورد.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران


سام قندچی، ناشر و سردبير ایرانسکوپ

http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com 
هشتم خرداد ماه 1394
May 29, 2015

 

1.  مارکسيسم و آينده نگری
http://www.ghandchi.com/793-marxism-futurism.htm
Marxism and Futurism
http://www.ghandchi.com/793-marxism-futurism-eng.htm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH