بعدالتحریر اول ماه اکتبر 2017: اعلام تغییر موضع به مخالفت با هرگونه فدرالیسم برای ایران
http://www.ghandchi.com/1641-etelaieh-federalism.htm
P.S. Oct 1, 2017:Announcing Change of Position to Opposing any form of Federalism for Iran
http://www.ghandchi.com/1641-etelaieh-federalism-english.htm

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Sam Ghandchiسام قندچيدرس سنندج و بحث بنی صدر و کردستان در رو در رو
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/887-banisadr-kurdistan.htm

 

چند روز پیش به ابتکار سایت عدالت برای ایران (1) گفتگویی با آقای بنی صدر ترتیب داده شد که در برنامه "رو در رو" در تلویزیون من و تو پخش شد (2). هدفی را که عدالت برای ایران از این برنامه دنبال می کرد درس گرفتن نسل جوان ایران از تجربه فعالان سیاسی نسل گذشته در زمان انقلاب 57 بود.

 

در مورد کردستان در 35 سال اخیر به تفصیل بحث شده است (3). در مورد درس گرفتن از تجارب نسل گذشته قبل و بعد از انقلاب گفتگو ها بسیار است که در آن میان از جمله رفتار رژیم اسلامی در کردستان و نیز رفتار گروه های چپ و آنچه اعدام جاش ها در به اصطلاح دادگاه های خلقی نامیده شده مطرح است - رویدادی که دیدگاه سیاسی بسیاری را  از فعالان سابق چپ، کاملاً تغییر داد (4).

 

اینکه آقای بنی صدر با صداقت گفتند که احزاب کومله و دموکرات در زمان جنگ ایران و عراق با صدام همکاری نکردند قابل ستایش است، با اینحال شایسته بود از نقش خود در حمله به کردستان مثلاً ظاهر شدن در تلویزیون آنزمان با چکمه و لباس نظامی و تهییج علیه کردستان صحبت می کردند. البته با شروع جنگ عراق همه چیز عوض شد و بعد هم پس از فرار، آقای بنی صدر کلاً در همه این سالها در تعهد خود به حقوق بشر ثابت قدم بوده اند که باید از ایشان قدردانی کرد.

 

اما مهمترین درس آزاد سازی کوتاه مدت سنندج به دست نیروهای چپ در ایران دیدن خود اشکالات چپ بود که در کنار سقوط تجربه کمونیسم در بلوک شرق و شوروی، روشنفکران ایران را به نتایج تازه ای در نگرش خود به فعالیتهای سیاسی رساند که ابعاد آن فراسوی کردستان و حتی ایران است (5).

 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران


سام قندچی، ناشر و سردبير
ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com
بیستم اسفند ماه 1393
March 11, 2015
 

 

پانویس:

 

 

1. عدالت برای ایران

http://www.justiceforiran.org

 

2. رو در رو جمعه 15 اسفند 1393

http://www.manoto1.com/videos/49816/vid6421?mobileversion=1  

 

3. کردها و شکل گیری دولت مرکزی در ایران

http://www.ghandchi.com/700-KurdsIran.htm

 

4. درخواستی از خانم عاطفه گرگین
http://www.ghandchi.com/864-khosro-golsorkhi.htm

 

5. آيا سوسياليسم عادلانه تر است؟
http://www.ghandchi.com/303-Socialism.htm

اندیشه مارکسیستی و مونیسم -یکتا گرائی
http://www.ghandchi.com/299-Marxism.htm

 

 

متون برگزیده

http://featured.ghandchi.com

 

 


 

Web ghandchi.com