Sam Ghandchiسام قندچي آقای خاتمی مذهب بهائی را برسمیت بشناسید

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/489-recognizebahais.htm

 

در این بحبوحه تهدید خطر جنگ جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل و در آستانه انتخابات مجلس فعالیت تازه نیروهای مختلف مدنی و سیاسی در ایران آغاز شده است که مایه مسرت است.  در این میان نه تنها اصلاح طلبان مذهبی بلکه چندین گروه دیگر نیز حجت الاسلام خاتمی رئیس جمهوری پیشین را بعنوان سخنگوی خود معرفی کرده اند.

 

سؤال من از آقای خاتمی ایـن است که امروز که هیچ مقام رسمی ندارد آیا حاضر است برای برسمیت شناخته شدن مذهب بهائی توسط جمهوری اسلامی کاری بکند یا نه؟ و یا حداقل بگوید نظر خودش در این باره چیست؟

 

خود نظرم را درباره افکار آقای خاتمی در گذشته نوشته ام و در اینجا نمیخواهم تکرار کنم:

 

http://www.ghandchi.com/411-FuturistRepublic.htm

 

پس چرا این سؤال را میکنم؟  چون آقای خاتمی سالهاست از گفتگوی تمدن ها صحبت میکنند و یکی از مذاهب اصلی دنیا که دست بر قضا در ایران زاده شده است در ایران جمهوری اسلامی نه تنها برسمیت شناخته نمیشود بلکه معتقدین به این مذهب در 28 سال گذشته مورد همه گونه آزار و اذیت قرار گرفته اند.

 

بهائیان نمیتوانند راحت به دانشگاه بروند.  اموالشان در موارد مختلف مصادره شده یا آنقدر در خطر بودند که بسیاری از آنها که شریک مسلمان داشتند اموال خود را به نام شرکاء خود کردند.  قبرستان های بهائیان مورد تعدی واقع شده اند و محل های مقدس آنها در بارفروش (بابل کنونی) که از اماکن مهم تاریخی به شمار میرفتند، نابود شدند.  آیا هیچ کدام از این اعمال را میشود گفتگوی تمدنها نام گذارد.

 

پاسخ جمهوری اسلامی به اینکه چرا مذهب بهائی رسمی نیست، چیست؟  آنها میگویند که جمهوری اسلامی بر مبنای قران است و در قران مذاهب بهائی و بودائی یا هندو بعنوان اهل کتاب ذکر نشده اند و در نتیجه در جمهوری اسلامی برسمیت شناخته نمیشوند.  حتی مذهب زردشتی هم به زور برسمیت شناخته میشود و البته بی خدائی یا اگنوستیسم هم که به طریق اولی برسمیت شناخته نمیشوند.

 

سؤال این است که مگر مذهب شیعه در قران آمده است.  اگر ملاک ذکر شدن در قران است که به روایت اهل تسنن در بسیاری از کشورهای عربی، شیعه نه تنها اهل کتاب نیست بلکه برابر کفر است.  البته ممکن است که گفته شود که شیعه خود را بخشی از اسلام میداند ولی بهائی چنین نیست. چه فرقی میکند که مذهبی خود را چه مینامد، اگر ملاک دولت جمهوری اسلامی ذکر شدن در قران است که شیعه در قران ذکر نشده است.

 

حالا کشوری که خودش شیعه است، مذهب دیگری که آنهم مثل شیعه بعد از اسلام و قران بوجود آمده و در قران ذکری از آن نیست را تکفیر میکند!

 

از دیدگاه این قلم آیین بهائی بخاطر آنکه یک نوع حسادت در فقهای شیعه در اثر این انشعاب که در شیعه روی داد، مورد کینه توزی خاصی است و امروز که بسیاری و از جمله آقای خاتمی سعی دارند اختلافات شیعه و سنی یا اسلام و مسیحیت را مرمت کنند، چرا نگاهی به خانه خود ایران نمیکنند، و به این تعصبات وحشتناک درمورد هموطنان بهائی ما پایان نمیدهند. به هر دلیلی این انشعاب بهائیان از شیعه تلخ بوده است دیگر سالها از آن تاریخ گذشته است و بهتر است شیعیان با این واقعیت کنار بیانید و به این تنفرها پایان دهند.

 

امروز که آقای خاتمی از نو در ایران مطرح هستند خوب است به این گونه سؤالات پیش از انتخاب شدن خودشان و دیگرانی که میخواهند در انتخابات رأی مردم را بدست آورند، پاسخ دهند.  دیگر مانند آنزمان نشود که پیش از انتخاب حرفهای کلی و نامشخص زدند و بعداً به هیچکدام خود را متعهد ندیدند.  از زنان تا دانشجویان ایران درس گرفتند که برنامه مشخص را بحث کنند و نه حرف های کلی.  دیگر جنبش سیاسی ما دانا شده است که از پلاتفرم بگوید و بپرسد و نه آنکه فریب کلی گوئی های انتخاباتی کاندیدا ها را بخورد. باشد که روزی به تعصبات کور علیه هر ایرانی بخاطر مذهب، قومیت، و جنسیت پایان داده شود.

  

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

شانزدهم آبان ماه 1386

November 6, 2007

 

مطالب مرتبط

 

سخنی با دوستان بهائی
http://www.ghandchi.com/488-bahaifriends.htm

 

سکولاریسم چیست؟
http://www.ghandchi.com/302-Secularism.htm
What is Secularism
http://www.ghandchi.com/302-SecularismEng.htm

 

آقای محمد خاتمی 11 سال گذشت، پاسخ شما درباره به رسمیت شناختن دیانت بهایی چیست؟
http://www.ghandchi.com/2346-khtami-bahai-faith.htm


 


 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH