sam-ghandchi به آیت الله خامنه ای: مشکل رژیم شما با تهدیدهایِ اتمیِ تازه حل نمیشود
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4068-khamenei.htm

To Ayatollah Khamenei: The Dilemma of your Regime will not be Fixed by New Nuclear Threats
http://www.ghandchi.com/4068-khamenei-english.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8

 

ayatollah-khamenei

 

حضرت آیت الله سید علی خامنه ای،

 

شما با جدیت در حال مذاکره با آمریکا برای رفع تحریمهای اقتصادی هستید. اما مشکل رژیم اسلامگرای شما اقتصادی نیست. روز بیست و ششم اسفندماه 1399 آقای رضا پهلوی در یک سخنرانی تاریخی، اعلام کردند که جمهوریخواهند و بهتر از هر جمهوریخواه دیگری معنای جمهوریتخواهی را توصیف کردند، در حالیکه مدعیان جمهوریخواهی در ایران در دوران شاه، کمونیستها بودند که بیش از یک قرن تیشه به ریشه ی جمهوریخواهی زدند، وقتی استالین و مائو حکومتهای مادام العمر خود را به نام "جمهوری" و آنهم از نوع "آزادیبخش" آن، به جهانیان عرضه کردند. حالا شما هم در حال تدارک خلافت اسلامی با ولایتعهدی پسرتان آقای مجتبی خامنه ای هستید. "جمهوری" اسلامی هر روز بیشتر بدتر از "جمهوریهای" کره شمالی، سوریه و "جمهوری" آذربایجان، شده است! در چنین شرایطی شما در مذاکره با آمریکا واروپا، تهدیدهای اتمی می کنید، و آنهم به پشتوانه ی چین و روسیه، یعنی همان کاری که برای دهه ها کره شمالی انجام داده است. اما مردم کره شمالی به رغم آنکه یک جمهوری واقعی سکولار دموکرات در جنوب آن کشور وجود دارد، به درک جمهوریخواهی نرسیده اند چرا که از اول با برنامه ی "جمهوریهای" کمونیستی انقلاب کردند و زمینه ی قبلی جمهورخواهی پیش از آن دوران اردوگاه کمونیستی را نداشتند. مردم ایران از 200 سال پیش از زمان محمد شاه قاجار برایشان جمهوریخواهی واقعی غربی، مطرح شد و گرچه در انقلاب مشروطه به خاطر نفوذ عوامل بریتانیا، جنبش مردم، خودِ «نظام جمهوری» را به کنار گذاشت، و حتی بعد هم، به دلیل تفوق دیدگاههای چپ در اپوزیسیون برای یک قرن، جمهوریخواهی واقعی غربی فراموش شد و حکومتهای مادام العمر کمونیستی از سوی اپوزیسیون بعنوان جمهوری معرفی شدند، اما خودِ مردم در زمان انقلاب 57 که بیشتر از گروههای اپوزیسیون، از دیکتاتوری کمونیستی شناخت داشتند، خواستار «جمهوریخواهی واقعی» بودند، که آیت الله خمینی از این خواست مردم با اختراع «"جمهوری" اسلامی» سوء استفاده کرد و زنده یاد شاپور بختیار را که واقعاً جمهوریخواه بود بعنوان "نوکر بی اختیارِ سلطنت،" معرفی کرد و به کنار زد. اما در همه ی 42 سال گذشته، رژیم اسلامی بعنوان بزرگترین دشمن «جمهوریخواهی» در ایران، عمل کرده است و اجازه نداده که سکولارها کاندیدای ریاست جمهوری یا مجلس شوند و شما فقط رأی سکولارها را خواسته اید تا خلافت اسلامی را بعنوان "جمهوری" توجیه کنید. این مشکل اصلی رژیم شماست و با تهدیدهای اتمی هم حل نمیشود. خیلی ها از میان توجیه کنندگان رژیم شما که دوست دارند آنرا «جمهوری» بنامند، همچنان در تقلا برای "اصلاحات" هستند، چه به شکل بی هیاهو، نظیر اصلاح طلبان اسلامی، چه به شکل تنش آفرین، نظیر آقای محمود احمدی نژاد. اما جدا از اهداف همه ی آنها، اگر ایران قرار است «نلسون ماندلا» داشته باشد، راهش فقط در یک کلمه خلاصه می شود و آنهم رسماً قبول «جدایی کامل مذهب و حکومت» وگرنه در ایران 42 سال است که «جمهوری» برقرار نبوده و «خلافت اسلامی» حکومت کرده که شما به شکل موروثی می خواهید آنرا نظیر بنی امیه رسمیت دهید. تمام بحثهای اتمی و حاشیه های روز به روزی که، تیمهای اطلاعاتی شما هر دقیقه در اینجا و آنجا در اینترنت راه می اندازند، بی ثمر است. تهدیدهای به آزادی اینترنت نیز فقط به ضرر شما کار می کند. امروز دیگر خاورمیانه آن دوران طالبان نیست که اینترنت در افغانستان ممنوع بود، بلکه در همان افغانستان، اینترنتِ کاملاً آزاد وجود دارد، نه فیلترینگ که شما می خواهید تازه بدترش کنید و به اصطلاح «اینترنت ملی» ایجاد کنید که در واقع زندانِ «اینترانتی» برای کل ایران است. امروز دوبی پیش چشم جوانان ایران است که مناسباتش را با اسراییل عادی کرده و نه نظیر رژیم اسلامی که ایران را در معرض خطر بمباران مراکز هسته ای اش توسط اسراییل قرار داده که می تواند زمستان هسته ای به همراه داشته باشد و نظیر میلیتاریسم ژاپن در دوران جنگ جهانی دوم، این بار هرچه روحانیت شیعه در ایران است را عامل بدبختی مردم ایران کند، و بعد از چنان فاجعه ی اتمی که شما عامل آن هستید، تا قرنها روحانیون شیعه نخواهند توانست سرشان را جلوی مردم، بلند کنند. این آینده نگری امروز است که سرسختی شما در اجتناب از برقراری «جمهوری واقعی» در ایران، وضع مردم ما را به اینجا کشانده است، سرسختی با آرزوهای دو قرن مردم ایران، برای یک جمهوری واقعی، نه جمهوری نوع کمونوفاشیستی که 42 است در ایران، اسلامگرایان شیعه راه انداخته اند! از آفریقای جنوبی پیش از ماندلا یاد بگیرید، و به یک کاندیدای سکولار دموکرات اجازه دهید که با برنامه ی «جدایی کامل مذهب و حکومت»، در انتخابات دو ماه بعد، شرکت کند، به جای آنکه ایران برای دستیابی به جمهوریتی که دو قرن برای آن مبارزه کرده، توسط نظامیان شما به خاک و خون کشیده شود! با برنامه های کنونیِ شما برای انتخابات، اینجانب نیز به سهم خود، نظیر همه ی مردم جمهوریخواه ایران، انتخابات ریاستِ "جمهوریِ" دو ماهِ دیگرِ خلافت اسلامی را، تحریم می کنم!

  

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

یازدهم فروردین ماه 1400
March 30, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون-برگزیده

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

ghandchi-english-articles

 

SEARCH

 

ghandchi-all-articles