sam-ghandchi می دانید چرا از اول با اتحاد بر محور «جمهوریخواهی» (نه «جمهوریتخواهی»)، مخالف بودم
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4065-mehvareh-etehaad.htm

مطالب مرتبط: 1      2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12    13     14

 

mehvareh-etehaad

 

پنج سال پیش درباره ی جلسه ای که 40 سال پیش در سال 1359 به دعوت دوست عزیز آقای مهدی خانباباتهرانی، درست قبل از آغاز دهه ی شصت، یعنی قبل از شروعِ تمام و کمال «استبدادِ کبیرِ» رژیمِ اسلامی، در تهران برگزار شد، و هدفش تشکیل «شورای متحد چپ» بود، نوشته ام و به تازگی 5 ماه پیش، توضیحات بیشتری در مورد آن جلسه منتشر کردم و از برخی کسانیکه در آن جلسه شرکت داشتند، در مطلبی تحت عنوان «اتحاد سیاسی حزبی بر محور «آینده نگری» یا جمهوریخواهی»، نام بردم. البته نام برخی شرکت کنندگان در آن جلسه نظیر دکتر حسن ماسالی، آقای حمید کوثری، زنده یاد نجف دریابندری، از قلم افتاده بود و در حقیقت نام همه ی شرکت کنندگان در آن جلسه را نمی دانستم و یا آنها را به یاد ندارم، اما می توانم با اطمینان بگویم که نماینده ای از آنچه بعنوان اتحادیه کمونیستها (سربداران) می شناسیم، در آن جلسه نبود، و درباره ی اقدام آنها که به رهبری زنده یاد سیامک زعیم، وضعیت آنروز را به آغاز استبداد صغیر در دوران محمد علیشاه تشبیه می کردند، و برای شکستن آن وضعیت، می خواستند نظیر ستارخان و باقرخان عمل کنند، و برای رسیدن به آن هدف دست به عملیات سربداران در آمل زدند، در گذشته بحث کرده ام و حرف تازه ای نیست. اما چرا آنها نماینده ای در این جلسه نداشتند؟ دلیلش این نبود که آنها مثل برخی دیگران در آن جلسه، درگذشته مائوئیست بودند، بلکه دلیلش این بود که اساساً همچنان همان دیدگاههای ایدئولوژیک قبل از انقلاب را داشتند، در حالیکه نقطه ی مشترک شرکت کنندگان در جلسه ای که آقای خانباباتهرانی دعوت کرده بود، نوعی درس گرفتن برخی در چپ، از تجربه ی انقلاب 57 تا آن روز بود، که از بسیاری جهات نشان داده بود برنامه های چپ، ناقض دموکراسی خواهی است، و از این نظر رژیم اسلامی مشابه آنچیزی بود که در مورد جوامعی از شوروی تا چین تا کامبوج و ویتنام می دیدیم، و البته آن جلسه، هشت سال پیش از سقوط بلوک شرق و شوروی سابق است! شخصاً بعد از نوشتن طرح پلاتفرم که بحث اصلی جمع اتحاد بر محور «جمهوریخواهی» بود، شخصاً به دلیل اختلاف برسر «مالکیت دولتی» در پلاتفرم، استعفا دادم، که در واقع به دلیل آن بود که «آینده نگری» را محور اتحاد می دیدم یعنی عبور از چپ و همانزمان نیز رد مارکسیسم را مطرح کردم، چون تمام برنامه های کشورهای کمونیستی بر اولویت دادن به «مالکیت دولتی» متکی بود و باعث شکست «دموکراسی» در همه ی آنها شده بود! اما حرکتی که در آن جلسه در سال 1359 آغاز شد، ادامه یافت و بعداً در خارج کشور به ایجاد تشکیلات «اتحاد جمهوریخواهان» با بنیانگذاری آقای مهدی خانباباتهرانی و دکتر بهمن نیرومند، ادامه پیدا کرد که هنوز هم وجود دارد، و همان زمانِ تأسیسِ «اتحاد جمهوریخواهان» در خارج کشور نیز، این نگارنده با اتحاد بر محور «جمهوریخواهی» مخالفت کردم و در تأسیس «اتحاد جمهوریخواهان»، شرکت نکردم. چرا؟ به همان دلیلی که از اول از جلسه ی نوشتن پلاتفرم شورای متحد چپ در سال 1359 خارج شدم یعنی مخالفت با برنامه ی چپ که از دیدگاه صاحب این قلم به دموکراسی ختم نمی شود و در 40 سال گذشته این موضوع را با پژوهش در عرصه های گوناگون نشان داده ام.

 

حالا چرا آنچه در بالا ذکر شد را با دقت بیشتری توضیح دادم هرچند در همه ی این سالها این موضوعات را گفته ام و اساساً حرف تازه ای نیست؟ چند روز پیش آقای رضا پهلوی یک سخنرانی تاریخی ارائه کردند که درباره اهمیت آن، همین سه روز پیش، در نوشتاری تحت عنوان «سخنان تاریخی رضا پهلوی در رد حکومت موروثی»، بحث کرده ام و مشخصاً هم در آن مطلب نوشتم:

 

«ای کاش امروز بعد از سخنان آقای رضا پهلوی، نه تنها جریانات اسلامی نیز "جمهوریهای" ضد جمهوریتخواهی اسلامی را، مردود اعلام کنند، بلکه بازماندگان کمونیستهایِ انقلاب 57 ایران نیز، دیکتاتوری پرولتاریا را یک بار و برای همیشه رد کنند، چرا که جمهوری های کمونیستی طی صد سال در قرن بیستم در همه جا نشان دادند، راهِ به دموکراسی نیستند، و با جمهوریتخواهی بیگانه اند و در چند سال اخیر در موردِ اینکه، بعد از دموکراسی، چگونه از بازتولید استبداد در ایران جلوگیری کنیم، بسیار بحث کرده ایم

 

اما متأسفانه برخی رهبران چپ، از جمله آقای فرخ نگهدار از اتحاد جمهوریخواهان ایران، و آقای بهزاد کریمی از چریکهای اکثریت، همان حرفهای 40 سالِ پیشِ چپ را، که به آن در بالا اشاره شد، در برخورد به سخنرانی اخیر آقای رضا پهلوی، تکرار کرده اند، و هر دو این برخوردها در سایت «اخبار روز» منتشر شده است که علاقمندان می توانند، مطالعه کنند. شخصاً همان 16 سال پیش که مقالاتم از سایت اخبار روز سانسور شد و از آرشیو آن سایت حذف شدند، در مورد نامه ی سردبیر آن سایت در نوشته ای تحت عنوان «اطلاعیه درباره نشریه اخبار روز و آقای فؤاد تابان» اختلافات واقعی را توضیح دادم و در آن اطلاعیه، یادداشت آن روزِ خود سردبیر آن سایت به صاحب این قلم، نقل قول شده، و همین نظراتی است که در مقالات سه روز گذشته ی آقایان «فرخ نگهدار» و «بهزاد کریمی»، مشاهده می کنید. واقعیت این است که طرح «جمهوریخواهی» از سوی این دوستان چپ، معنایش این است که همچنان نقد جدی از تجربه ی استبداد در شوروی و چین و دیگر کشورهای کمونیستی نکرده اند، و به این خاطر است که نمی توانند به راحتی از کمونیسمِ «دیکتاتوری پرولتاریا» دفاع کنند، و زیر اصطلاحاتی نظیر «اتحاد جمهوریخواهان» خود را مطرح می کنند، در حالیکه نظراتشان ابداً «جمهوریتخواهی» یعنی «دموکراسی خواهی» نیست، و تکرار همان تجربه ی کمونیستها در 100 سال قرن بیستم است که رژیمهای استبدادی در نیمی از جهان به وجود آورد! واقعیت این است که آقای رضا پهلوی صادقانه به جلو رفته اند و جمهوریتخواهی را درک کرده اند، اما این دوستان چپ، هنوز همان حرفهای یک قرن گذشته را تکرار می کنند، آنهم بعد از تجربه ی "جمهوری" اسلامی که نشان داد چیزی نظیر "جمهوریهای" کمونیستی است! اینها «جمهوریخواه» نیستند، بلکه دیدگاههای «چپ» را تحت عنوان «جمهورخواهی» تکرار می کنند همانطور که اصلاح طلبان اسلامی، همان برنامه های کوکلاکس کلانهای اسلامی را تحت عنوان «جمهوریخواهی»، بیش از 35 سال است برای مردم ایران به ارمغان آورده اند!

  

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

اول فروردین ماه 1400
March 20, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون-برگزیده

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

ghandchi-english-articles

 

SEARCH

 

ghandchi-all-articles