sam-ghandchi پناهندگی: تبریک به بهروز سورن و سایت گزارشگران و تسلیت به ملت ایران
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4063-gozareshgar-dot-com.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3

 

gozareshgaran

 

با تبریک به دست اندرکاران سایت گزارشگران، و بویژه بنیانگذار و گرداننده ی آن دوست عزیز آقای «بهروز سورن» که با تلاشی خستگی ناپذیر، به رغم فقدان امکانات مالی و تکنیکی، در آستانه ی نوروز 1400، فعالیت خود را از سر گرفته اند، و موضوع حق پناهندگی ایرانیان را در مرکز توجه این بازگشایی قرار داده اند! و در عین حال تسلیت به ملت ایران که هنوز بعد از اینهمه سال از حقوق اتوماتیک پناهندگی در سازمان ملل برخوردار نیست در حالیکه از جمله مردم افغانستان، که دیرتر از ما با وضعیت مشابهی روبرو شدند، از این حقوق برخوردارند!

  

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

بیست و هشتم اسفند ماه 1399
March 18, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون-برگزیده

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

ghandchi-english-articles

 

SEARCH

 

ghandchi-all-articles