Sam Ghandchiسام قندچي فرشته ای که نگذاشت صفحه ی تحویل سال نو 1400 ایرانسکوپ را به روز نکنم

سام قندچی
http://www.ghandchi.com/4054-tahvil-e-saal.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3

 

nowruz1400

 

امسال هم مثل سال گذشته باید در ارتباط با نوروز بگویم: خودم دل و دماغش را ندارم اما اگر کسی دل و دماغش را دارد به قول آمریکایی «سو ماچ پاور تو ضم». با اینحال سال گذشته در آستانه ی نوروز، صفحه ی تحویل سال ایرانسکوپ را به روز کرده بودم. امسال البته با این وضعیت اینترنت در جایی که زندگی می کنم حوصله ی این کار را هم نکردم. فرشته ای هست که ابداً نمی دانم کیست و هر سال لینک صفحه ی تحویل سال نو ایرانسکوپ را برای خیلی ها ارسال می کند و چند روز پیش دیدم که امسال هم ارسال کرده است. از خودم خجالت کشیدم و چند لحظه پیش صفحه ی نوروز، تحویل سال نو ایرانسکوپ را برای سال 1400، به روز کردم.


به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

دوازدهم اسفند ماه 1399
March 4, 2021

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون-برگزیده

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

ghandchi-english-articles

 

SEARCH

 

ghandchi-all-articles