Sam Ghandchiسام قندچي پادکست: آلترناتیو سکولار دموکرات و اهمیت مهستان 4 سال بعد از تأسیس

سام قندچی
http://www.ghandchi.com/4051-mehestan.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11      12

 

mehestan

 

چهار سال پیش در 29 ماه اکتبر 2017، دکتر اسماعیل نوری علا در کنگره پنجم سکولار دموکرات های ايران در شهر کلنِ آلمان از طرف کميتهء برگزاری کنگره، دعوت برای تأسیس مِهِستان جنبش سکولار دموکراسی ایران کرد. سه روز پیش در 25 ماه فوریه 2021، جلسه ی کادرها و رهبران حزب سکولار دموکرات ایرانیان به مدیریت آقای بیژن آتشین جان به بررسی کارکرد مهستان جنبش سکولار دموکراسی اختصاص داشت و در پادکست این جلسه جوانب مختلف آنچه طی 4 سال توسط مهستان انجام گرفته، مورد بحث قرار گرفت و از جمله آقای محمود ابطحی رییس شورای مرکزی حزب سکولار دموکرات ایرانیان گفتند به رغم آنکه در آن کنگره شرکت نداشتند، اما آنچه در آنجا مطرح شد اهمیت درجه ی اول در تصمیم ایشان برای ملحق شدن به فعالیتهای جنبش سکولار دموکراسی داشت! آقای عباس دانشور نیز اهمیت کنگره ی پنجم را در فعالیتهای خودشان در این عرصه خاطر نشان کردند، و آقای افشین بابازاده پتانسیل های مهستان را مورد بحث قرار دادند که در قالب شعر نیز به نوعی همین منظور را چند روز پیش بیان کرده بودند! در واقع کنگره های جنبش سکولار دموکراسی 4 سالی بود با این ایده ی دکتر اسماعیل نوری علا برای گردهم آمدن سکولار دموکراتها جهت دیدار و تبادل نظر، توسط ایشان راه اندازی شده بود، و حتی «حزب سکولار دموکرات ایرانیان»، یکسال پیشتر؛ همزمان با کنگره چهارم جنبش سکولار دموکراسی اعلام شد، و بیانیه ی جدایی کامل حکومت و مذهب در ایران نیز همان زمان ارائه شده بود!

 

پس در کنگره پنجم چه چیز تازه ای مطرح شد؟ همانطور که دکتر نوری علا در سخنرانی آن روز کنگره گفته اند، در این جمعها ارائه قطعنامه مطرح می شود و سالهاست از این دست کارها انجام شده و دقیقاً کنگره سکولار دموکراتها دنبال چنین برنامه هایی نبود! حتی بیانیه جدایی کامل حکومت و مذهب که روشن می کرد این جمع به چیزی کمتر از رژیم کاملاً غیرمذهبی در ایران قانع نیست، بازهم برای جمع کافی نبود! مهستان در واقع فقط ادامه ی کنگره های جنبش سکولار دموکراسی اما به شکل هفتگی نبود، بلکه دیگر بعد از کنگره پنجم، هدف به چیز دیگری تبدیل شد، و آنهم جنبش سکولار دموکراسی برای ایجاد آلترناتیو سکولار دموکرات! در واقع این هدف تازه را مهستان دنبال می کرد! چرا این نقش مهستان توانست با موفقیت همراه شود چون در پی آن نبود که خود را آلترناتیو کند بلکه برای ایجاد آلترناتیو سکولار دموکرات تلاش کرد و هنگامیکه دو سال پیش دکتر نوری علا دید که شورای مدیریت گذار در حقیقت آلترناتیوی درست کرده، شخصاً خود او به آن شورا پیوست و طی دوسال گذشته همه ی تلاش خود را کرده و می کند که شورای گذار را به آلترناتیو مورد قبول برای کل جنبش سکولار دموکراسی ایران ارتقاء دهد، یعنی مهستان همچنان هدف خود را که تلاش برای ایجاد کردن آلترناتیو سکولار دموکرات است ادامه می دهد و نه آنکه بخواهد گروهی را، حتی اگر آن گروه حزب سکولار دموکرات ایرانیان باشد را، بعنوان آلترناتیوِ جنبش اعلام کند! این رمز موفقیت مهستان در این 4 سال بوده است! جالب است امروز که به سخنرانی آنروز دکتر اسماعیل نوری علا گوش می کنیم، می بینیم همه ی بحثهای داخل و خارج که همچنان از سوی عده ای برای سنگ انداختن مطرح می شود را، همان زمان دکتر نوری علا پاسخ گفته اند!

 
به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

نهم اسفند ماه 1399
February 28, 2021


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون-برگزیده

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

ghandchi-english-articles

 

SEARCH

 

ghandchi-all-articles