sam-ghandchi بایدن و ایران: ضرورت سه ابتکار موازی
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4041-biden-iran.htm

Biden and Iran: Need for Three Parallel Initiatives

http://www.ghandchi.com/4041-biden-iran-english.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3

 

biden-iran

 

1. پرزیدنت بایدن ضروری است با مردم ایران ارتباط برقرار کند و نشان دهد درد و رنج مردم ایران را درک می کند هنگامیکه در حال مذاکره با رژیم اسلامی حاکم بر ایران است و اینکه در کنار مردم ایران ایستاده را مورد تأکید قرار دهد!

 

2. پرزیدنت بایدن ضروری است کمبود بندهای حمایت از امنیت اسراییل را در برجام مطرح کند که به همان دلایل جمهوریخواهان از اول برجام را رد کردند، پرزیدنت ترامپ از آن خارج شد، و امروز این موضوع، امنیت بسیاری از کشورهای عربی را نیز شامل می شود که در «توافق آبراهام» شرکت دارند، و بهترین راه حل، حمایت از «توافق کوروش» است.

 

3. سومین ابتکار نه تنها شامل ایران، بلکه خاورمیانه و کل جهان می شود، یعنی مقابله با کوکلاکس کلانهای اسلامی از طریق صلح آمیز با اقداماتِ ایدئولوژیک، فرهنگی و سیاسی، و نه نبردهای نظامی، به این امید که احتمال کشمکشی عمده با کوکلاکس کلانهای اسلامی در 5 سال آینده کاهش یابد!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

30 بهمن ماه 1399
February 18, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون-برگزیده

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

ghandchi-english-articles

 

SEARCH

 

ghandchi-all-articles