sam-ghandchi درباره ی حمایت بیژن کیان از «توافقنامه ی کوروش» بین ایران و اسراییل
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4035-bijan-kian-cyrus-accords.htm

About Bijan Kian's Support for 'Cyrus Accords' between Iran and Israel

http://www.ghandchi.com/4035-bijan-kian-cyrus-accords-english.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3      4     5     6

 

bijan-kian-cyrus-accords

 

روز گذشته در گزارش خانم لیزا دفتری، طرحی پیشنهادی را تحت عنوان «توافقنامه ی کوروش» برای روابط ایران و اسراییل، در فورن دسک نیوز مطالعه کردم که شامل حمایت آقای بیژن کیان از این طرح بود. شخصاً 14 سال پیش نظرم را در مورد روابط ایران و اسراییل در مقاله ای تحت عنوان «خطر جنگ جمهوری اسلامی و اسرائیل ..و اینکه اپوزیسیون چه کار میتواند بکند» نوشته ام، و هنوز همان دیدگاهها را در مورد این موضوع دارم. طرح «توافقنامه ی کوروش» گامی در راه درست است. رک و راست بگویم اینکه چرا «برجام» در زمان پرزیدنت اوباما با رد کامل جمهوریخواهان در کنگره روبرو شد، به این دلیل بود که در آن امنیت اسراییل منظور نشده بود و هر بازگشتی به برجام بدون آنکه امنیت اسراییل منظور شده باشد با همان موضع از سوی جمهوریخواهان آمریکا روبرو خواهد شد. بنابراین توافقی نظیر این «توافقنامه ی کوروش» مطمئناً لازم است اگر قرار باشد هرگونه ادامه ی برجام بعنوان توافقی دوحزبی مطرح شود، تا که بتواند حمایت کنگره ی آمریکا را به دست آورد! البته این 50 درصد مسأله است، 50 درصد دیگر رژیم اسلامی ایران (ج.ا.ا) خواهد بود که با چنین بندهای تکمیلی برجام، موافقت کند. این موضوع چالش بزرگی برای آقای بیژن کیان و آنهایی که طرح پیشنهادی این «توافقنامه ی کوروش» را مطرح کرده اند، خواهد بود تا که بتوانند آنرا از زمین بلند کنند، و دوباره تأکید می کنم که این نگارنده این طرح را گامی در جهت درست می بینم، و برای دست اندرکاران این طرح، آرزوی موفقیت دارم! و همانطور که یک ماه پیش نوشتم تا آنجا که به مردم ایران مربوط می شود: سؤال اصلی برای بایدن «برجام» نیست!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

24 بهمن ماه 1399
February 12, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون-برگزیده

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

ghandchi-english-articles

 

SEARCH

 

ghandchi-all-articles