sam-ghandchi بعضی دوستان چپی سابق مرا به یاد مأموران امنیتی دو رژیم می اندازند
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4033-doostaane-chapi-saabegh.htm

مطلب مرتبط: 1

 

doostaane-chapi-saabegh

 

برخی دوستان چپی قدیم تلفن می کنند یا دوست دارند تماس بگیرند نه برای اینکه فکر می کنند آدم به کمکی احتیاج دارد و می خواهند کمکی کنند، بلکه مرتب می خواهند از زیر زبون آدم حرف بکشند، و باورشان نمی شود که برعکس آنها، هرچه می دانم و فکر می کنم را علناً منتشر می کنم و چیزی مخفی وجود ندارد، و من نه رهبر جنبش هستم و نه دنبال این حرفها و فقط یک روزنامه نگار و در عین حال پژوهنده در مورد موضوعات مورد علاقه ام هستم! واقعاً مدتها ست وقتی با اینها حرف میزنم ابداً احساس نمی کنم که دارم با یک دوست حرف میزنم و فکر می کنم مقابل یک بازجو نشسته ام! مثل دوران بازجویی های قدیم شده که هرچی می گفتیم ظاهر و باطن همین است، باور نمی کردند. اینکه می گویم با من تماس نگیرید به این علت است که وقت ندارم و برعکس آنها کاری که به نظرم درست است را انجام می دهم و باید زندگی ام را هم با این بدبختی بگذرانم. همین! جالب است که این افراد عملاً در این 40 سال گذشته در خارج یک روز مبارزه ی واقعی حتی در حد افشای جنایات رژیم انجام نداده اند، با اینحال دوست دارند درباره ی خودشان تصور کنند که رهبر جنبش مردم ایران هستند! به هر حال هر کسی آزاد است هرگونه دوست دارد درباره ی خودش فکر کند و عمل کند، به خودشان مربوط است! عیسی به دین خود، موسی به دین خود!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

بیست و دوم بهمن ماه 1399
February 9, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون-برگزیده

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

ghandchi-english-articles

 

SEARCH

 

ghandchi-all-articles