sam-ghandchi بزودی برخاستن ظل السلطان های رژیم اسلامی در نقاط مختلف
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4032-zell-e-soltan.htm

مطالب مرتبط: 1     2

 

zell-e-soltan

 

اپوزیسیون ایران سالهاست از برخاستن نیروهای تجزیه طلب در پی سقوط رژیم اسلامی وحشت داشته است؛ اما اتفاقاً آن نیروها هربار در این تاریخِ رژیم اسلامی گسستی پیش آمد، یار و یاور اپوزیسیون سراسری بودند و بسیاری از همانها که این حرفها را ضد آنان میزنند، توسط همین به اصطلاح «تجزیه طلبان»، از ایران گریختند و از مرگ نجات یافتند! اما در بیت بسیاری از آخوندهای درجه ی اول رژیم اسلامی، فرزندانی هستند که نظیر ظل السلطان که مادرش از قاجاریه نبود و خدمتکار بود، اینان نیز مادرشان از خانواده های روحانیون درجه اول نیستند، و شاید از خدمتکاران صیغه ای بیت بوده اند! به هرحال آنها نظیر ظل السلطان مغضوب شده اند گرچه در ظاهر، آقازاده خوانده می شوند! ظل السلطان حتی در برابر حمله ی محمد علیشاه به مجلس، از مشروطه خواهان حمایت کرد، اما همه می دانیم که چه جنایاتی را ظل السلطان در اصفهان و دیگر نقاط ایران، مرتکب شد. ظل السلطانهای بیتهای مختلف روحانیون طراز اول در ایران، که بخشاً از صاحب منصبان سپاه پاسداران هستند، برای تصرف قدرت در اقصی نقاط کشور کمین کرده اند!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

بیستم بهمن ماه 1399
February 8, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون-برگزیده

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

ghandchi-english-articles

 

SEARCH

 

ghandchi-all-articles