sam-ghandchi شورای گذار: در حاشیه ی سخنرانی امروز یزدان شهدایی در مهستان
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4031-yazdan-shohadai.htm

شورای گذار: از نگاه مخاطبان: در حاشیه سخنرانی یزدان شهدایی در مهستان، سام قندچی

مطالب مرتبط: 1     2     3

 

yazdan-shohadai

 

امروز آقای یزدان شهدایی از رهبران «شورای گذار» در مهستان سخنرانی بسیار شنیدنی داشتند با مدیریت آقای حسن دانشور. دو موضوع اساساً در بخش سؤالات مطرح شدند:

 

1. جایگاه نحله های مختلف سیاسی- فکری نظیر پادشاهی خواهان، جمهوریخواهان، چپ، ملیون و نیروهای اتنیکی در شورا، و اینکه تکلیف این موضوع کی روشن می شود که شورا به کار اصلی خود آغاز کند؟

 

2. سؤال نقش داخل و خارج در شورای گذار؟

 

در رابطه با سؤال اول پاسخ خیلی روشن است، این سایه روشنهای سیاسی-فکری نه تنها امروز بلکه تا 50 سال دیگر هم در عرصه ی سیاسی ایران وجود خواهند داشت همانطور که در فرانسه پس از دو قرن جمهوری، همچنان رویالیستها، چپ افراطی، راست افراطی و غیره وجود دارند! آنچه رهبران تشکیلاتی نظیر شورای گذار انجام می دهند «اجرای اراده ی تشکیلات» خود است که هدفش گذار ایران از رژیم اسلامی کنونی به رژیمی سکولار دموکرات در چارچوب برنامه ی کنونی این شورا است، و نه آنکه هرنحله ی مختلف در داخل این تشکیلات در هرزمان تا چه اندازه صاحب نفوذ باشد!

 

در رابطه با سؤال دوم نیز، بازهم آنچه مهم است اراده برای تغییر رژیم در ایران به رژیمی سکولار دموکرات است و اینکه اعضا و هواداران شورای گذار در داخل و خارج کشور در هرجا چه وظایفی مقابل خود قرار می دهند موضوعی نیست که قرار باشد رهبران شورا، تک تک آن کارها را تعیین کنند، و به ابتکار خود آنهایی مربوط می شود که اراده ی این آلترناتیو را در هرجا به اجرا می گذارند.

 

بحثها خیلی مفصل بود و بویژه آقای آزیز (عزیز) دادیار موضوع بسیار جالبی را در رابطه با جایگاه عدم تمرکز در برنامه ی شورای گذار در مقایسه با برنامه حزب مشروطه مطرح کردند که مورد توجه ویژه ی شرکت کنندگان در بحث قرار گرفت.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

نوزدهم بهمن ماه 1399
February 7, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون-برگزیده

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

ghandchi-english-articles

 

SEARCH

 

ghandchi-all-articles