sam-ghandchi محمود ابطحی و جوانانی که خود آلترناتیوی هستند برای آینده ی ایران
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4028-mahmoud-abtahi.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7

 

mahmoud-abtahi

 

در این سالگرد انقلاب 57 طبق معمول «حرف» از همکاری و سازندگی برای ایران بسیار است همانطور که در 42 سال گذشته، «پنجاه و هفتی ها داشتیم و پنجاه و هفتی ها»، آنها که در ظاهر یک چیز می گویند و در پشت سر کاری دگر می کنند! پنجاه و هفتی هایی که از همان روز اول توسط همین رژیم اسلامی مرغ عزا و عروسی بودند، وآنها که توسط همین رژیم اسلامی به مال و منال رسیدند! اما نسل تازه ای برخاسته که امثال آقای محمود ابطحی رییس شورای مرکزی حزب سکولار دموکرات ایرانیان یکی از بهترین نمونه های آن است که شعار نمی دهند و در عمل همه ی این سالها سمبل تلاش برای همکاری جهت سازندگی برای ایران بوده اند! کافی است به اداره ی نشستهای مهستان سکولار دموکراسی توسط آقای محمود ابطحی نگاهی اندازید که تبلور دیدگاه «سکولار دموکراسی آینده نگر» در عمل است. جوانانی نظیر آقای محمود ابطحی، آینده ی ایران را خواهند ساخت! با بهترین آرزوها برای آقای محمود ابطحی و یارانشان در حزب سکولار دموکرات ایرانیان، مهستان جنبش سکولار دموکراسی و شورای گذار!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

نوزدهم بهمن ماه 1399
February 7, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون-برگزیده

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

ghandchi-english-articles

 

SEARCH

 

ghandchi-all-articles