sam-ghandchi دو آموزگار: از تقی ارانی در 1300 تا اسماعیل نوری علا در 1400
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4022-arani-nooriala.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5

 

arani-nooriala

 

وقتی به سریِ پادکستهای آموزشی کادرهای حزب سکولار دموکرات ایرانیان، نگاه می کنم که دکتر اسماعیل نوری علا در این سالهای پایانی 1300 و در آستانه ی سال 1400 راه اندازی کرده به یاد کلاسهای دکتر تقی ارانی در سالهای آغازین 1300 می افتم، اما با یک تفاوت مهم! دکتر تقی ارانی به رغم احاطه به علوم زمان خود که در کتابهایش از «پسیکولوژی روح» تا آنچه در مورد فیزیک کوانتا نوشته، می شود ملاحظه کرد، متأسفانه در دیدگاه فلسفی به لنینیسم محدود ماند و در واقع حتی در عرصه ی فیزیک، بحثهای «ماتریالیسم و امپریوکریتیسیسم لنین» را تکرار کرده، به جای آنکه دیدگاههای انشتین، دانشمندان فیزیک کوانتا و فلاسفه ای نظیر پوپر را که در همانزمان در اروپا مطرح شده بودند، ارائه کند، با اینهمه، تقی ارانی غولی در تاریخ اندیشه در ایران معاصر بود که نظیرش پیدا نشد. دکتر اسماعیل نوری علا نیز در دو دهه ی اخیر آموزگاری بوده نظیر دکتر تقی ارانی با این تفاوت که دیدگاههای سکولار دموکراسی آینده نگر را با شاگردان خود مطرح می کند، دیدگاههایی که به قرن بیست و یکم تعلق دارند و حتی در اروپا و آمریکا تازه هستند تا چه رسد به ایران! با آرزوی موفقیتهای بیشتر برای دکتر اسماعیل نوری علا و این پادکستهای پرارزش حزب سکولار دموکرات ایرانیان، که واقعاً از جان مایه گذاشتن است!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

هفدهم بهمن ماه 1399
February 5, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون-برگزیده

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

ghandchi-english-articles

 

SEARCH

 

ghandchi-all-articles