sam-ghandchi پادکست سکولار دموکراتها: دموکراسی و رفراندوم
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4021-democracy-referendum.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3      4     5     6     7     8     9

 

democracy-referendum

 

روز گذشته پادکست تازه ای از سریِ پادکستهای آموزشی کادرهای حزب سکولار دموکرات ایرانیان، تحت عنوان «از انتخابات تا همه پرسی»، تحت مدیریت آقای بیژن آتشین جان و همراه ویدیویی بسیار کارشده، از خانم سپیده قیاسوند، منتشر شد! گرچه موضوع بحث پادکست، انتخابات و رفراندوم بود و بویژه دکتر اسماعیل نوری علا با اشاره به دو رویداد تاریخی، یکی رفراندوم برای انحلال مجلس در زمان مصدق و نتایج آن، و دیگری با اشاره به مضحکه ی شل کن و سفت کن در محدودیتهای کرونا در ایران در یکسال اخیر، تفاوت این رژیم را با رژیمی دموکراتیک به خوبی نشان میدهد، اما اصل بحث در مورد دموکراسیِ مدرن یا آنچه دموکراسی نمایندگان خوانده می شود بود. آقای امیرجوان پیکر اصل بحث را در یک کلمه بیان کرد که دموکراسی یعنی قضاوت مردم و نه حکومت مردم! در حقیقت در قرن بیستم به دلیل قدرت گیری دیدگاههای چپ در جنبشهای اجتماعی درک غلطی در مورد دموکراسی مدرن، رایج شد، تا آنجا که هنگام انقلاب چین در 1949 و ده سال بعد هنگام انقلاب فرهنگی چین، به اصطلاح دادگاههای خلقی تصمیم می گرفتند که کسی را اعدام کنند و نام آنرا گذاشته بودند حکومت مردم و می گفتند دموکراسی یعنی «حکومت مردم» که بعدها پوپر نشان داد که اصلاً دیدگاه دموکراسی بعنوان «حکومت مردم»، از اساس غلط است! سالها پیش مقاله ی مختصری به زبان انگلیسی تحت عنوان «دموکراسی مدرن چیست؟»، نوشتم که این موضوع را به دقت مورد بحث قرار داده ام، اما شوربختانه هیچگاه فرصت ترجمه ی آنرا به فارسی پیدا نکردم. به هر حال آقای جوانپکر در این پادکست این موضوع را بسیار عالی توضیح دادند. در واقع قضاوت مردم به معنی آن نیست که مردم بیایند در به اصطلاح "دادگاههای خلقی" در استادیومهای بزرگ، اعلام کنند فلانی را اعدام کنید، بلکه رأی دادن مردم به کسی برای انجام وظیفه در مقامی معین است، و حتی امکان پس گرفتن رأی پیش از انقضای مدت، نظیر استیضاح رییس جمهور! این پادکست واقعاً شنیدنی است بویژه آنچه در مورد چک اند بَلَنس دکتر نوری علا مطرح کردند و نمونه های تاریخی فقدان آن در ایران، و بویژه مضحکه ی رژیم اسلامی و قانون اساسی اش از اول تا امروز!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

هفدهم بهمن ماه 1399
February 5, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون-برگزیده

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

ghandchi-english-articles

 

SEARCH

 

ghandchi-all-articles