sam-ghandchi اگر انقلاب 57 نبود هیچوقت ترانهء دریانورد کهنسال کولریج را نمی فهمیدم
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4017-rime-of-ancient-mariner.htm

If no 1979 Revolution, would never Understand Coleridge's Rime of the Ancient Mariner

http://www.ghandchi.com/4017-rime-of-ancient-mariner-english.htm

مطالب مرتبط: 1     2

 

rime-of-ancient-mariner

 

چهل و دومین سالگرد انقلاب 57 تا چند روز دیگر است. همیشه در این روزها به یاد منظومه ی زیبای کولریج می افتم که اکنون مدتی است ترجمه ی فارسی آن در ایران منتشر شده و البته متن انگلیسی آنرا سالها پیش به خوانندگان خود، ارائه کرده بودم.  ساموئل تیلور کولریج، شاعر و منتقد انگلیسی که بین سال های 1772 و 1834 زندگی می کرد و جنایاتی را که انقلاب فرانسه علیه آنهائی که خود انقلاب کرده بودند به چشم خود دیده بود، منظومه زیبائی تحت عنوان «ترانهء دریانورد کهنسال» آفرید که در قالب داستان کشتن پرنده دریائی خارق العاده ای به رشته تحریر درآورده است. این اشعار بیان احساسات نسلی بود که آن مصیبت ها را با گوشت و پوست خود تجربه کردند، و گوئی همه ی دردها از زبان یکی از انقلابیون بیان می شود که در قامت ملوانی پیر در کنار خیابان تحول اجتماعی ایستاده و به هر کس که در آن راه پای می گذارد داستان کشته شدن «مرغ دریائی آزادی» را بازگو میکند. بسیاری از دوستان کولریج پس از تجربه انقلاب فرانسه به محافظه کاران ضدانقلابی تبدیل شدند اما برخی نیز لیبرال باقی ماندند. منظومه ی کولریج بیان افسوس ها و طلب بخشش از سوی آنهایی است که از زیاده روی های انقلاب بجان آمده و با بیانی زیبا و شاعرانه فغان آنهاست که به نسل های بعد منتقل می شود. البته باید متذکر شد که همه ی آنهایی که تجربه ی چنین انقلابهای دردناکی را پشت سر گذاشتند همچون کولریج نمی اندیشیدند همانطور که برای مورد ایران هم باید گفت «پنجاه و هفتی ها و پنجاه و هفتی ها»!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

دوازدهم بهمن ماه 1399
January 31, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون-برگزیده

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

ghandchi-english-articles

 

SEARCH

 

ghandchi-all-articles