sam-ghandchi اعدامهای بلوچستان و اظهارات برخی کمونیستهای سابق که امروز خود را آینده نگر می نامند
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4015-baloch.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6

 

baloch

 

در یک ماه گذشته 17 بلوچ با اتهامات سیاسی و بدون دادگاهی عادلانه و علنی اعدام شدند. عده ای از رهبران پیشین اتحادیه کمونیستها که حالا خود را آینده نگر می نامند، به جای آنکه این اعدامها را محکوم کنند و خواستار دادگاه عادلانه و علنی شوند، بی شرمانه به اپوزیسیون توصیه می کنند که با سپاه پاسداران برای سرکوب به اصطلاح تجزیه طلبان بلوچ همکاری کنند! آیا همین آدمها یادشان رفته وقتی مجبور شدند از ایران فرار کنند، و هنوز خودشان هم جرئتِ بازگشت به ایرانِ تحت حاکمیت رژیم اسلامی را ندارند، همین بلوچهای به اصطلاح تجزیه طلب بودند که بدون سؤال درباره ی افکار و اهدافشان، جان آنها را نجات دادند! واقعاً بی شرمی هم حدی دارد. اینکه اینها متهمند که اسلحه در دست داشته اند و با سپاه پاسداران جنگیده اند، آیا بطور اتوماتیک آنها را مجرم می سازد؟ مگر همه ی جنایات این رژیم را در بلوچستان در 42 سال گذشته ندیده اید؟ مگر اتهام سربداران غیر از این بود و مگر با همان اتهام دوستان خود اینها را، همین رژیم، 40 سال پیش تیرباران نکرد! چرا به جای درخواست برای دادگاه عادلانه و علنی، از این جنایات رژیم حمایت می کنید که دوباره دامن خودتان را خواهد گرفت. 40 سال پیش وقتی اعدام مجاهدین آغاز شد، شوهر خاله ام ف.م. جوانشیر (فرج میزانی) و خاله ام آذر جوانشیر (آذر معتقدی) در خانه ی پدرو مادرم بودند و از آن اعدامها دفاع می کردند، به آنها گفتم فردا نوبت خودتان خواهد شد! چند سال بعد که دیگر به آمریکا بازگشته بودم، خبر اعدام ف. م. جوانشیر را در میانه ی دهه ی شصت در مطبوعات خواندم و متأثر شدم، ماجرا سالها پیش از یازدهم سپتامبر بود، که البته به یادداریم مردم ایران در زمان یازدهم سپتامبر با خانواده های قربانیان آمریکایی همدردی کردند، اما یک دهه پیش از آن، در آنروزهای دهشتناک در دهه ی 60 که زنده یاد جوانشیر را اعدام کردند، پیش خود گفتم: از ما است که بر ما است. ابداً منظورم این نیست که با نظرات همه ی اعدام شدگان باید موافق بود، اما باید برای همه ی آنهایی که با احکام ظالمانه ی این رژیم روبرو هستند، برای برگزاری دادگاه علنی و عادلانه مبارزه کرد، حتی برای آنهایی که نظیر زنده یاد سیامک زعیم، مسلح بوده اند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

یازدهم بهمن ماه 1399
January 30
, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون-برگزیده

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

ghandchi-english-articles

 

SEARCH

 

ghandchi-all-articles