sam-ghandchi مصباح یزدی، آیت الله کاظم صدیقی و آنچه از غسالخانه گزارش شده
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4010-mesbah-yazdi.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8

 

mesbah-yazdi-body-after-death

 

همانطور که دو روز پیش نوشتم، شخصاً نه آدمی مذهبی هستم و نه سواد چندانی در مورد اسلام دارم، و در همانجا گفتم که چند سال پیش، اطلاعات ساده ی اسلامِ شیعه، نظیر اینکه امامِ سجاد نامِ دیگرِ کدام امام است را، فراموش کرده بودم. آنچه در اینجا می نویسم با این امید است که متخصصهایی در این امورِ اسلام ِ شیعه، یعنی دوستانی نظیر آقای علی سجادی، غلطهایم را تصحیح کنند. چند سالی قبل از جنبش سبز یعنی در زمان دولت اول آقای محمود احمدی نژاد سه مقاله ی متصل به هم درباره ی دیدگاه فلسفه ی سیاسیِ مهدویتِ آیت الله مصباح یزدی، منتشر کردم و بعدها نیز در شهریور 1388 در دوران محاکمات فعالان جنبش سبز، مقاله ی دیگری تحت عنوان «هشدار جدی درباره مهدويت استالينی»، منتشر شد. از دیدگاه صاحب این قلم، مهدویتِ آیت الله مصباح یزدی در آن روزها، اساساً مشابه دیدگاه «میلرانیسمِ»، یا شبهِ «هزاره گراییِ» دوران استالین، در زمان محاکمات مسکو هنگام اعدام بوخارین، نقش آفرین بود، و در واقع نظرات آیت الله مصباح یزدی، اساسِ فکریِ دادگاههای بعد از شکست جنبش سبز را تشکیل می داد، و اگر در آن تاریخ، مبارزاتی که در حمایت از زندانیان جنبش سبز و محکوم کردن جنایات کهریزک، در داخل و خارج کشور صورت گرفت، انجام نشده بود، چه بسا همه ی بازداشت شدگان، حتی کسانی نظیر بهزاد نبوی که نظیر بوخارین، به سران رژیم خیلی نزدیک بودند، اعدام می شدند. شاید طرح آیت الله جنتی برای حصر آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی، و خانم زهرا رهنورد، جان آنها را نجات داد، وگرنه چه بسا نظیر بوخارین که با شعار «زنده باد کمونیسم، زنده باد استالین» بر لب اعدام شد، آنها نیز به همینگونه تیرباران می شدند. اساسِ فکری محاکمات در دادگاههای پایان جنبش سبز بر اساس «میلرانیسمِ مهدویت مصباح» شکل گرفته بود، و متهمان با سرنوشتی مشابهِ متهمان دادگاههای دوران تصفیه ی استالینی روبرو شدند هنگامیکه، "رفقایِ" پِیشین، یک روزه «ستون پنجم دشمن» خوانده شدند، و ریختن خونشان، حلال شد!

 

به هرحال همه ی بحثهای بالا را می دانیم و حرف تازه ای نیست. اما کمتر از یک ماه پیش آیت الله مصباح یزدی درگذشت و چند روز بعد از آن، آیت الله کاظم صدیقی امام جمعه ی تهران، از قول کسی که در غسالخانه حضور داشته، از بازشدن چشمان مصباح یزدی و حرف زدن از طریق تکان دادن چشم هنگام غسل میّت، سخن گفته است. همانطور که در ابتدای این یادداشت ذکر شد، سوادم در مورد اسلام خیلی کم است، اما تا آنجا که می دانم در مذاهب ابراهیمی و مشخصاً در اسلام برای غیر از معصومین یعنی پیامبر اسلام و در تشیعِ اثنی عشری، دوازده امام و حضرت فاطمه، چنین روایاتی در مورد هرکس دیگری، معنایش رفتن شیطان در جلد آن فرد است، و در مسیحیت حتی اگزورسیس در قرون وسطی برای خارج کردن شیطان از بدن چنین افرادی بوده، حال چه زنده باشند و چه مرده! بازهم تکرار کنم که سوادم درباره ی کل اسلام و بویژه این موضوعات، خیلی پایین است و شاید که اشتباه کنم و امیدوارم دوستانی نظیر آقای علی سجادی فرصت پیدا کنند و در این بحث، اظهارنظری منتشر کنند. ضمناً با اینکه نام آقای علی سجادی را در این مقاله می آورم، ابداً نه تنها با ایشان در این مورد تماسی نداشته ام، بلکه بعد از پایان کارم در صدای آمریکا، به ندرت حتی تماس ایمیلی داشته ایم، که آنهم مدتهاست قطع شده است، با اینحال، هروقت کارهای پژوهشی از آقای علی سجادی منتشر می شود، مطالعه می کنم، چون می دانم کارهای پژوهشی ایشان بسیار دقیق و منحصر به فرد است، و غرض از ذکر نام ایشان در اینجا، ابداً منحرف کردنِ حواسشان از هرکارِِ پژوهشی که اکنون به آن مشغولند نیست.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

هفتم بهمن ماه 1399
January 26
, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون-برگزیده

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

ghandchi-english-articles

 

SEARCH

 

ghandchi-all-articles