sam-ghandchi گوگل و یاهو می توانند این مشکل را از طریق تکنیکی حل کنند
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4008-two-mailing-lists.htm

پی نوشت 8 بهمن 1399: http://www.ghandchi.com/4011-spam-reports.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4

 

google-yahoo-false-spam-reports

 

دو لیست ایمیلی دارم که کل لیست نخستین را، خودم از زمان اس سی آی یعنی از 30 سال پیش به مدت 15 سال جمع آوری کردم، اما دومی، بخشاً تولید خودم بود؛ اما بخش دیگری از آنرا، دوستی حدود 10 سال پیش، به اینجانب واگذار کرد. در اولی هیچگاه گزارش اسپم و امثالهم نداشتم چون با دیدگاهم در ژورنالیسم آشنا هستند که کسی را سانسور نمی کنم حتی اگر هزار مقاله علیه جریانی نوشته باشم. اما لیست دوم، برخی افراد هرگاه با نظرات نویسنده ی مطلبی که ارسال می شود مخالفند، گزارش اسپم می دهند، و عملاً لیست را از کار می اندازند، و بارها از کسانیکه در آن لیست هستند خواسته ام به جای اسپم زدن، از لیست خارج شوند چون واقعاً در لیستم همان مطالبی را ارسال می کنم که در سایتم یا در توییتر شخصی ام یا در توییتر ایرانسکوپ هست، و دلیلی ندارد که اگر انقدر عصبانی می شوند که اسپم میزنند، در لیست بمانند، چون این کارشان بر اینکه شخصاً ژورنالیسم را چگونه می فهمم، تأثیری نخواهد داشت و آنها آزادند که در این لیست نباشند و چرا خودشان و من و مهمتر از همه آنهایی را که از لیست استفاده می کنند، عذاب می دهند! ای کاش گوگل و یاهو سیستمی درست می کردند که اگر کسی در لیستی هست و چه در ایمیل یاهو گزارش رد می کند و چه در گوگل، آن فرد را از لیست حذف می کردند. از نظر تکنیکی این بهترین راه است و ضد دموکراتیک هم نیست چون اینها لیست بحث نیستند و واقعاً اگر کسی در لیستی که فقط خبری است و نه لیست بحث، دلیلی ندارد در لیستی بماند که فکر می کند مطلبی از آن، اسپم است. اسپم یعنی کسی به زور به شما ایمیلی تحمیل کند در حالیکه در اینجا آن فرد خودش در این لیست ثبت نام کرده و می تواند به راحتی از آن خارج شود. واقعاً مطلب را من هستم که ارسال کرده ام و نه کسی که از او مطلبی درج شده، و کار این دوستان ضربه زدن به لیست اینجانب است و این را صد دفعه توضیح داده ام و نمی دانم چرا متوجه نمیشوند! من گزارش دروغ دادن را مبارزه سیاسی و نظری نمی دانم. لابد این دوستان این توضیحات را یک خط در میان می خوانند! شخصاً نظراتم را همیشه در هر موردی و درباره ی هر نیروی سیاسی منتشر کرده ام اما اعتقادی به حذف ندارم، هرکسی که باشد، چون وقتی حذف را شروع کردیم آخرش نویت خودمان خواهد شد! به هر حال نمی خواهم برای هیچ شخص یا لیست دیگری، تکلیف معلوم کنم اما اگر کسی در لیست اینجانب هست و مطلبی را دوست ندارد، بهترین کار این است که از این لیست خارج شود و حتی بهتر از آن این است که گوگل و یاهو راهی تکنیکی برای حل مسأله ی اسپم زدن دروغینِ گزینشی، در لیستهای خبری که برای بحث نیست، پیدا کنند، اگر این یادداشت را مسؤلان لیستهای «خبری» و نه لیستهای «بحث»، با دقت بخوانند، متوجه می شوند که واقعاً از طریق تکنیکی این مسأله قابل حل است. شخصاً یک بار خانمی را که کارش صبح تا شب همین گزارش کردن در یک شبکه ی اجتماعی بود، برایش این موضوع را توضیح دادم و سالهاست که می بینم آنقدر فهمیده است و دیگر در آن بازی ها شرکت نمی کند به رغم آنکه در شبکه های اجتماعی بیش از گذشته فعالیت می کند، که کارش نمونه است. واقعاً این دوستانی که این کارها را می کنند، قدری فکر کنند وقتی این یادداشت را می خوانند و ببینند دقیقاً آن نحله ی سیاسی را در اپوزیسیون که می خواهند نابودش کنند، خودشان هم رفتارشان مثل آنها شده است. وقتی در یک لیست خبری هستید به کسی که دارد این زحمت را می کشد دستکم این اندازه احترام بگذارید که به جای اسپم زدن از لیست خارج شوید و مطمئن باشید برای هر مطلبی که ارسال می کنم، خیلی ها همین احساس تنفر را در مورد آن مطلب ممکن است داشته باشند، و همچنین هرمقاله ای را که می نویسم خیلی ها دوست داشتند طور دیگری می نوشتم، ولی قدری احترام، بدنیست، خودتان آنچه می خواهید را بنویسید و لیستی که دوست دارید را بسازید، بجای نابود کردن چیزی که شما می خواهید با تحمیل از طریق گزارشهای دروغین، نابود کنید. اگر با نوشته ها و لیست من مخالفید، بروید در اینترنت تا می توانید علیه نظراتم بحث کنید، اینترنت اقلاً در کشورهای غربی اساساً آزاد است و حتی اگر در یک شبکه ی اجتماعی با مشکل روبرو شدید، می توانید در شبکه ای دیگر نظراتتان را منتشر کنید. این لیستهای من خبری هستند و نه محل بحث و شخصاً به تعادل همه ی جریانات در حدی که توانم است و اهمیت خبری داشته باشند، عمل می کنم و آزادی شما را سد نکرده ام و شما را به زور در این لیست «خبری» قرار نداده ام. دیگر به چه زبانی توضیح دهم که متوجه شوید.  لطفاً از لیست خارج شوید و انقدر وقت مرا با این اینترنتِ شنبه یکشنبه ی خرابم، تلف نکنید! مرسی! ضمناً همین الان می خواستم توییتی که لینک شده را، به آن لیست ارسال کنم، اما به دلیل این کار شما، و گزارشهای اسپم کذایی تان، نتوانستم، و حالا ضرر این کارِ شما، به چه کسی رسید! آیا بعد از آزاد شدن ایران، امثال شما آدمهای نادانِ مدعیِ دموکراسی، ارسال کنندگان گزارشهای دروغ، می خواهید همین بساط رژیم اسلامی را، از نو به پا کنید و با عنوانی تازه، وقتی اکنون که در دموکراسی های کهن در اروپا و آمریکا زندگی می کنند، این است رفتارتان. مردم آمریکا 42 سال است گزارشهای شعارهای «مرگ بر آمریکا» را در خیابانهای تهران و مجلس کذایی رژیم شنیدند، اما نیامدند در آمریکا راهپیمایی با شعار «مرگ بر ایران» راه بیاندازند، این یعنی که ارزشهای لیبرالی و دموکراتیک خود را به رغم همه ی فحشکاریهای اسلامگرایان، از دست ندادند. بابا، اصلاً، عیسی به دین خود، موسی به دین خود. دست از سر لیست من بردارید و بروید بیرون، نمی خواهم شما در لیستم باشید و مطالب کسانیکه شما دوست دارید را نمی خواهم حذف کنم، حتی اگر خودم هم از آن مطالب بدم بیاید ولی می خواهم همه ی واقعیت سیاسی و فکری ایران را انعکاس دهم و به شما هم تحمیل نکرده ام که از من حمایت کنید، اما اجازه دهید بگویم زمانی که امثال شما از آنهایی که مطلبشان باعث این عکس العمل شما شده، حمایت می کردید، سینه ام را سپر کردم و با نام واقعی و آدرس و تلفن واقعی ام، در اینترنت از آنها نقد کردم، هزار جور تهدید هم شدم، و نه مثل شما ترسوها که زیر نامهای مستعار قایم شده اید و گزارش دروغ میفرستید و فکر می کنید کسی شما را نمی شناسد. از تحمیلهای شما خسته شده ام که با نام دروغین می آیید در لیستی عضو می شوید و گزارشهای دروغ ارسال می کنید. شما از صدتا اطلاعاتی رژیم اسلامی بدتر هستید، اقلاً آنها را مردم، امروز می شناسند، اما شما با ادعای دموکراسی در آینده ی ایران، به میدان آمده اید و حتی ساده ترین اصول دموکراتیک را در شبکه های اجتماعی پس از بارها توضیح، بازهم رعایت نمی کنید. گوگل و یاهو هم نام و مشخصات شما را خوب می دانند و نمی دانم چرا اقدامی نمی کنند وقتی می توانند شما را به سادگی از این لیست حذف کنند که کاری غیردموکراتیک نیست چون شما در لیستی خبری (اَناونسمِنت اونلی)، و نه بحث، عضو شده اید و گزارش اسپم ارسال می کنید به جای خروج از لیست! آیا فهم موضوعی به این سادگی سخت است، که با تظاهر به دروغ، خود را به لیست اضافه کرده اید. از ماست که بر ماست.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

ششم بهمن ماه 1399
January
25, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون-برگزیده

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

ghandchi-english-articles

 

SEARCH

 

ghandchi-all-articles