sam-ghandchi جدید: راستینه ای که ترامپ درباره ی تحریمهای آمریکا ثابت کرد
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4004-fact-iri-us-sanctions.htm

New: A Fact Proven by Trump about US Sanction

http://www.ghandchi.com/4004-fact-iri-us-sanctions-english.htm

مطالب مرتبط: 1

 

fact-iri-us-sanctions

 

 

سالهاست که درباره ی تحریمهای بین المللی علیه رژیم اسلامی ایران (ج.ا.ا)، بحث کرده ایم. اما پرزیدنت ترامپ ثابت کرد تحریمهای *آمریکا* می تواند بسیار بیش از آنچه تصور می شد اثرگذار باشد حتی بدون حمایت *شورای امنیت سازمان ملل*. دانسته شدن این راستینه (فَکتِ)، تازه است!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

چهارم بهمن ماه 1399
January 23
, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون-برگزیده

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

ghandchi-english-articles

 

SEARCH

 

ghandchi-all-articles