sam-ghandchi دوباره: لیبرترینها، چپ و نیاز به اعتدال
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4001-need-for-moderation.htm

Again: Libertarians, the Left and Need for Moderation

http://www.ghandchi.com/4001-need-for-moderation-english.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3      4     5     6     7     8     9

 

need-for-moderation

 

در روزهای قبل از مراسم تحلیف 2021، تأکید داشتم تا آنجا که به اندیشه ی پروگرسیوهای سوسیالیست و ایده های لیبرتِریَنهای حزب چای مربوط می شود، ما همه لازم است کانون فکرمان را در این برهه ی تاریخی، بر اعتدال در سیاست آمریکا، متمرکز کنیم! شخصاً یک هفته پیش، از یک نمونه از ایده های افراطی حزب چای فاصله گرفتم که به باور صاحب این قلم باید از آن دیدگاهها اجتناب کرد، اما در همین حال، امروز، دو مقاله (1 و 2)، از دو نویسنده ی برجسته ی متمایل به چپ خواندم، که به باور این نگارنده، گرچه آن نویسندگان از افراطیون چپ *نیستند*، اما این مقالات شاید در سوی دیگر گستره ی سیاسی این مبحث، قرار دارند. پنج روز پیش نوشتم که چرا دعواهای درونی سکولارها برای وضعیت کنونی آمریکا و جهان مضرند، و همانطور که ده روز پیش اشاره شد، سیاست چیزی سیاه و سفید نیست و بیشتر آن درباره ی سایه روشنهای وسط است.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

اول بهمن ماه 1399
January 21
, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون-برگزیده

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

ghandchi-english-articles

 

SEARCH

 

ghandchi-all-articles