sam-ghandchi ایران: سؤال اصلی برای بایدن «برجام» نیست
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3993-biden-jcpoa.htm

Iran: The Main Question for Biden is not JCPOA

http://www.ghandchi.com/3993-biden-jcpoa-english.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3

 

biden-jcpoa

 

مراسم روز سوگند ریاست جمهوری «جو بایدن» برای هفته ی آینده در شهر واشنگتن دی سی در روز بیستم ماه ژانویه ی 2020 برنامه ریزی شده است. بیش از یک دهه است که جمهوریخواهان و دموکراتها وقتی در مورد ایران بحث می کنند، از «برجام» سخن می گویند. اما ما همه به یاد داریم که در زمان جنبش سبز در سال 1388، مردم ایران در خیابانها شعار «اوباما، اوباما، یا با اونا، یا با ما»، سر دادند! تا آنجا که به مردم ایران مربوط می شود، ضروری است این سؤال مهمتر را پرزیدنت جدید آمریکا پاسخ دهد و نه برجام!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

بیست و چهارم دی ماه 1399
January 14
, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون-برگزیده

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

ghandchi-english-articles

 

SEARCH

 

ghandchi-all-articles