Sam Ghandchiسام قندچي حزب چای، پروگرسیوها و ضرورت اعتدال
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/3990-tea-party-progressives.htm

Tea Party, Progressives and the Need for Moderation

http://www.ghandchi.com/3990-tea-party-progressives-english.htm

پی نوشت اول بهمن ماه 1399: دوباره: لیبرترینها، چپ و نیاز به اعتدال

پی نوشت 26 دی ماه 1399: جامعه ی فراصنعتی و دعواهای دوباره ی سکولارها با یکدیگر

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8     *

 

tea-party-progressives  

 

در 20 نوامبر 2010، وقتی «حزب چای» تازه به راه افتاده بود نظرم را در مورد حزب چای در مقاله ای به زبان انگلیسی تحت عنوان «پندار حزب چای و واقعیت اقتصادی»، منتشر کردم و سال گذشته در 29 ماه مه 2020 در مقاله ای به زبان فارسی تحت عنوان «بعضی ها مرا به یاد *آین رند* می اندازند»، همان بحثها را کردم، و حرف تازه ای نیست که اضافه کنم. همچنین در رابطه با پروگرسیوهای سوسیالیست، همین دو روز پیش مقاله ای منتشر شد تحت عنوان «عدالت اجتماعی: سؤالی برای پروگرسیوهای سوسیالیست در کنگره آمریکا»، و حرف بیشتری نیست که اضافه کنم. صرفنظر از نظر این نگارنده درباره ی این دو نیروی سیاسی، آنها دو واقعیت تازه در سپهر سیاسی آمریکا هستند که نمی توان بیش از این نادیده گرفت. سیاست در آمریکا دیگر به دو حزب 200 سال گذشته محدود نیست، مثل اروپا، و ما ضروری است که با این واقعیت تازه کنار بیاییم و رمز موفقیت نیز اجتناب از افراط گرایی و گزینش اعتدال است. شخصاً سالهاست که ایده ی حزب آینده نگر و آینده نگری کرزوایلی را ترویج کرده ام و گرچه ما نیروی سیاسی قابل مقایسه با حزب چای یا پروگرسیوهای سوسیالیست نیستیم، و مطمئناً با حزب جمهوریخواه یا حزب دموکرات نیز مقایسه نیستیم، اما امیدوارم که با همه ی نیروهای سیاسی همکاری کنیم و اعتدال را انتخاب کنیم، چه پرزیدنتی جمهوریخواه در کاخ سفید باشد و چه دموکرات. وقایع اخیر در واشنگتن و رویدادهای مشابه 3 سال پیش در شارلوتزویل مایه ی تأسف هستند و هرگز نباید تکرار شوند. سیاست چیزی سیاه و سفید نیست و بیشتر آن درباره ی سایه روشنهای وسط است.

 

به امید جمهوری آینده‌نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

بیست و یکم دی ماه 1399
January
11, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH