Sam Ghandchiسام قندچي  واقعاً چرا رژیم، روح الله زم را از طریقِ اعدام، به قتل رساند
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/3974-ruhollah-zam.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12

 

ruhollah-zam  

 

چهار ساعتِ پیش، در مقاله ای در مورد تحریمِ انتخاباتِ ریاست جمهوری اسلامیِ سال 1400، که در پیشِ رو داریم، اشاره ای شد به مواضعی که آقای حسن شریعتمداری، در مصاحبه ای دو روز پیش با دکتر علیرضا نوری زاده، مطرح کرده اند. در آن مصاحبه علاوه بر موضوعِ تحریم انتخابات که در آن مقاله بحث شد، آقای حسن شریعتمداری نکاتی در مورد «قتل» و نه «اعدامِ» زنده یاد روح الله زم، مطرح کردند که شنیدنی است. اما موضوعِ این نوشتار، دلیلِ واقعیِ این قتل است. از دیدگاه نگارنده، این اعدامی که قتل بود، دو علت می تواند داشته باشد. حدس اول را قبلاً بحث کرده ام یعنی اینکه گویی روح الله زم، از پیش، خبرِ خیزشِ 96 را قبل از وقوع داشت، و از آنجا که خیزش 96 از مشهد توسط جناحی از خودِ این رژیم آغاز شد و بعداً عنان از دستشان در رفت، شاید آن زنده یاد با افرادی از آن جناحِ رژیم در ارتباط بوده که از برنامه های آنها قبل از دی ماه 96، اطلاع داشته، و البته می دانیم خیلی زود آن جناحِ رژیم، قولِ انجام خواسته هایشان را از رژیم گرفتند، و چند ماه بعد هم به آن خواستهایشان رسیدند که قبلاً بحث کرده ایم و نیازی به تکرار نیست؛ در نتیجه آنها دیگر نمی خواستند این حرکت را در ورای مشهد ادامه دهند، ولی جدا از آنکه آنها چه می خواستند، جنبش آغاز شده بود و ادامه پیدا کرد. شاید کسانی مرتبط با آن جناحِ رژیم که در این ماجرای آدم ربایی و بعد از آن، دخیل بوده اند، روح الله زم را زود به قتل رساندند تا حقایق آشکار نشود! به هر حال اینها حدسیات است و نمی شود به این راحتی درست یا غلط بودن این گمانه زنی ها را مشخص کرد!

 

اما دلیل دومی که به نظر راقم این سطور می رسد، به جنبشی مرتبط است که به هر حال بعد از آن مقدمه ی هفتم دی ماه 96 در مشهد، که ذکر شد، در 125 شهر ایران برپا شد و دو سال بعد هم، در ابعاد بزرگتری در آبان ماه 1398، در 131 شهر تکرار شد، و رژیم در آبان ماه سال گذشته قتل عامی کرد که ارقام کشته شدگان در خیابانها، بالای 3000 نفر گزارش شده است. در گذشته بحث شد که از دیدگاه صاحب این قلم، رهبریِ خیزش 96 و نیز خیزش 98 در دست آنارشیستها بوده، و شخصاً از منتقدان آنارشیسم هستم، و به باور این نگارنده، راه درستِ مبارزه ی سیاسی، سیاسیکاری و ایجاد تشکیلات سیاسی است مثل اینهمه تشکیلاتهای سیاسی در کشورهای متمدن، هرچند می فهمم که تحت رژیمی استبدادی نظیر رژیم کوکلاکس کلانهای اسلامی حاکم بر ایران، بسیاری از جوانانِ فعال، از کارِ مداومِ سیاسی، خسته می شوند و به مشی چریکی و یا آنارشیسم روی می آورند، و همه ی اینها را بارها در ارتباط با رشد آنارشیسم، بحث کرده ایم و حرف تازه ای نیست؛ اما اینجا، بحث در مورد موافقت یا مخالفت با آنارشیسم نیست، و موضوعِ موردِ بحث، تحلیل از اوضاع ایران و دلیلِ قتل روح الله زم است! شاید ترس از سرنگونیِ رژیم توسط آنارشیستها عامل این قتل بوده، چرا که اکنون دو بار در سالهای 1396 و سه سال بعد از آن در سال 1398، این حرکت تکرار شده و رژیم از نوبت بعدی در هراسِ جدی است!

 

ممکن است بگویید که رژیمِ سابق نیز با مشی چریکی روبرو بود اما در چند سال آخر، فعالیت شدید امنیتی برای بازداشتِ اعضای سازمان مجاهدین، و همچنین بازداشتِ اعضای سازمان چریکهای فدایی خلق که بزرگترین تشکیلات چپ در 10 سال پیش از انقلاب 57 بود، انجام شد، و عملاً در زمان انقلاب، آن دو سازمان، نابود شده بودند و اتفاقاً این امر باعث شد که خمینی، نیروی اصلی اپوزیسیون در زمان انقلاب شود! پس حالا چرا رژیم اسلامی که دستگاه های اطلاعاتیِ بسیار قویتری نسبت به رژیم شاه دارد، همین کار را نمی کند؟  واقعیت این است که آنارشیستها مثل جریان چریکی نیستند! جریان چریکی تشکیلات داشت و حتی در آمریکای لاتین نیز، چه گوارا که مشی چریکی در ایران، فعالیتهای او را سرمشق قرار داده بود و در گذشته به تفصیل نقد کردیم، تکیه ی اصلی اش بر ایجاد تشکیلات پارتیزانی مسلحِ مخفی بود، در حالیکه آنارشیستها کلاً تشکیلات را نفی می کنند و اصلاً در پی ساختن تشکیلات نیستند! حالا کسی مانند روح الله زم که تلویزیونی روی اینترنت راه انداخته بود و راههای مثلاً ساختن کوکتل مولوتوف را هنگامِ راه افتادن تظاهرات، آموزش می داد، مطمئناً برای رژیم که با جنبشی آنارشیستی روبرو ست، خطر بزرگی تلقی می شد، و او را بسیار خطرناکتر از تشکیلاتهای واقعی که هزار برنامه ی رادیویی و تلویزیونی و نشریه دارند، تلقی می کرد! شاید این حدسم نیز اشتباه باشد، اما این دومین علتی است که به نظرم می آید!

 

به امید جمهوری آینده‌نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

نهم دی ماه 1399
December 29, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH