Sam Ghandchiسام قندچي کردستان رهبر ما است، ایران کشور ما است
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/3967-kurdistan-rahbare-maa.htm

پی نوشت چهارم دی ماه 1399: کنگره ایران فدرال و فتنه گرهایی که هروقت اتحادی شکل گیرد از هوا سبز می شوند

مطالب مرتبط: 1     2      3     4     5     6     7     8     9

 

kurdistan-rahbare-maa  

 

در پی انقلاب ارتجاعی 1357 و روی کار آمدن رژیم کوکلاکس کلانهای اسلامی در ایران، کردستان همانقدر پرچم رهبری آزادیخواهی را در ایران برافراشت، که در دوران قاجار، آذربایجان پرچم آزادیخواهی را در دست گرفت و انقلاب مشروطه را رهبری کرد و ایران را بسوی مدرنیته رهنمون شد، و بعد هم وقتیکه محمد علی شاه می خواست دوباره استبداد را بر سرزمین ایران مستولی کند، رهبرانی همچون ستارخان و باقرخان از خطه ی آذربایجان برخاستند و به همراهِ مبارزانِ دیگر نقاط ایران، در تهران به هم پیوستند، و در برابر استبداد صغیر جنگیدند و آزادی ایران را باری دگر، به دست آوردند. در 42 سال گذشته کردستان ایران اولین جایی بود که مقابل این رژیمِ سفّاکِ اسلامی، ایستادگی کرد، و این رژیم اسلامی پس از جاری کردنِ خونِ مبارزانِ کرد، مأموران خود را به صفوف اپوزیسیون گسیل کرد که همراه عده ای نادان در اپوزیسیون، تا توانستند با اصطلاحاتی نظیر "تجزیه طلب،" که نمی دانند معنایش چیست، تعزیه گردانی راه انداختند، و تلاشهای مبارزان کرد را در این سالها تخطئه کردند، در حالیکه از همان اول، وقتی رژیم اسلامی در حال شکل دادن به اولین مجلس خبرگان در تهران بود، همزمان همین مبارزان کرد در برابر یورش سپاه پاسداران به کردستان، حماسه ی مقاومت آفریدند و رهبران کرد درست تشخیص دادند، و وقتی مورد هجوم وحشیانه ی این رژیم قرار گرفتند، می خواستند انقلابی دوم برپا کنند، تا این رژیم ارتجاعی را قبل از آنکه دیر شود، ساقط کنند، و چه بسا اگر تلاش آنها موفق شده بود، هیچگاه ایران برای چهار دهه، به عرصه ی تاخت و تاز یک عده کوکلاکس کلانِ اسلامیِ جانی و قاتل، تبدیل نمی شد که امروز زنده یادان نوید افکاری ها و روح الله زم ها را بدون آنکه آنها حتی دست به اسلحه برده باشند، به دار آویختند، و تازه طلبکار هم هستند و همین سه روز پیش یکی از سردمداران این رژیم، معترضان را حتی در خارج کشور تهدید به قتل می کند که یادآور زمانی است که استالین از یکطرف با غرب در جنگ ضد فاشیستی متحد شده بود، و از سوی دیگر تروتسکی را در مکزیک ترور کرد! در واقع، بعد از همکاری نادانان اپوزیسیون با رژیم در جریان گروگانگیری، رژیم بهترین هدیه ی بعدی را با حمله ی عراق به ایران به دست آورد که توانست خود را بعنوان ناجی در جنگ میهنی برای نجات سرزمین ایران جا زند، وقتی دو هفته پیش از آن، شخص آیت الله خمینی، تا توانسته بود علیه ملی گرایی، دادِ سخن داده بود! وقت آن است که همه ی فعالان سیاسی ایران قدردانی صددر صد خود را از تلاشهای مبارزان کرد در این 42 سال اعلام کرده و به جای آنکه بیشتر چوب لای چرخ مبارزات کردستان گذارند، همگی اذعان کنیم که مبارزان کرد از همان روزِ اولِ بعد از پیروزی انقلاب 57، راهی درست را در مقابل این رژیمِ ددمنش برگزیدند و همه ی این سالها بارِ همه ی ایران را به دوش کشیدند و در برابر رژیم اسلامی ایستادگی کردند، و از جان و مال خود مایه گذاشتند، و این فعالانِ سیاسیِ بقیه ی نقاط ایران بودند که نه تنها در تشخیص سیاسی اشتباه کردند، و از همان اول در ماجرای اشغال سفارت آمریکا کاسه ی داغ تر از آش شدند، و حتی خود را نیز نابود کردند، بلکه یک صدم دوستان کرد هم از خود مایه نگذاشتند و هنوز هم با بحثهای نادرست درباره ی خطر تجزیه ی ایران، دارند دوباره سنگِ پرشِ فریبکاریهای رژیم اسلامی می شوند. آنهایی هم که مرتب از پنجاه و هفتی ها در اینترنت بد می گویند لطف کنند مقاله ای را تحت عنوانِ «انقلاب: پنجاه و هفتی ها و پنجاه و هفتی ها»، که این نگارنده 6 ماه پیش نوشت، بخوانند تا دستکم خودشان از حقیقت آگاه شوند! کردستان رهبر ما است، ایران کشور ما است!

 

به امید جمهوری آینده‌نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

دوم دی ماه 1399
December 22, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH