Sam Ghandchiسام قندچي آینده نگری کرزوایلی
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/3965-kurzweilian-futurism.htm

Kurzweilian Futurism

http://www.ghandchi.com/3965-kurzweilian-futurism-english.htm

پی نوشت 16 خرداد ماه 1400: آینده نگر: اقتصاد بازار، دموکراسی و عدالت اجتماعی

پی نوشت 9 خرداد ماه 1400: کرزوایل: ابزار هوشمند، سینگولاریته، و مانع

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12      13     14     15     16     17    18    19    20    21     22     23     24     25     26     27     28

 

kurzweilian-futurism  

 

آینده نگری مدرن شامل سه بخش است: آینده نگری تحلیلی، نظری و مشارکتی، و به دوران پایان جنگ جهانی دوم در اروپا میرسد هنگامیکه آسیپ فلشتایم و برتراند دو ژوونل، بنیانگذاران برجسته ی آینده نگر مدرن، به این جمعبندی رسیدند که بشریت نمی تواند به ایده آلهای جامعه ی مدرن از طریق سرمایه داری و سوسیالیسم در چارچوب جامعه ی صنعتی برسد، و نیازِ به جهانی را فراسوی جامعه ی صنعتی 300 سال گذشته، جهت دستیابی به آن ایده آلها تشخیص دادند، و به این دلیل خود را آینده نگر خواندند، همان اصطلاحی که در قرن نوزدهم برای نویسندگان داستانهای تخیلی نظیر ژول ورن یا اچ جی ولز به کار برده شده است! در آمریکا، باکمینستر فولر از آینده نگرهای برجسته، یک آرشیتکت آمریکایی بود و کتاب او تحت عنوان «راهنمای عملیاتی برای فضاپیمای زمین»، تا به امروز بعنوان منبعی در عرصه ی آینده نگری مدرن، تلقی می شود؛ او بسیار از طریق سازمان ملل برای صلح مداوم تلاش کرد. متأسفانه سنت تلاشهای باکمینستر فولر در کارهای شاگرد مشهورش مریلین فرگوسن ادامه یافت، که به جای ارائه ی ویزیونی فراصنعتی برای رفتن به جلو، دیدگاهی ماقبل صنعتی را پیش گذاشت، در کتابی تحت عنوانِ «توطئه برج دلو یا در زبان انگلیسی توطئه ی آکورین: ترانسفرماسیون شخصی و اجتماعی در عصر ما»، که به منبع تئوریکِ جنبش عصر جدید در سالهای 1980 تبدیل شد. بسیاری آینده نگرهای آمریکایی دیگر نیز از جمله باربارا مارکس هابرد بودند که اساساً با اصلاحاتی در مارکسیسم، نوعی از آینده نگریِ ویژه ی خود را ساختند! جامعه ی جهان آینده (دبلیو اِف اِس) یا انجمن جهان آینده، نخستین تشکیلات بین المللی آینده نگر بود که 54 سال پیش توسط زنده یاد ادوارد کورنیش در سال 1966 تأسیس شد و کانون فعالیتهای آن بر آینده نگری آنالیتیک متمرکز بود و از سیاست دوری می کرد در حالیکه سیاست می توانست عرصه آینده نگری مشارکتی باشد! کسی که در آن زمان برای درک بنیانِ سرمایه داری و سوسیالیسم یعنی خودِ جامعه ی صنعتی، کاری نو انجام داد، و ابعاد جامعه ی فراصنعتی را نشان داد، دانیل بل بود در شاهکارش تحت عنوان «برآمدن جامعه ی فراصنعتی: تلاشی در فورکستینگ اجتماعی»، که هنوز 50 سال بعد، منبع اصلی برای درک خیزش جامعه ی اطلاعاتی است. دانیل بل ابتدا یک فعال سوسیالیست بود و بعداً پرفسور جامعه شناسی در دانشگاه هاروارد، و در واقع متفکری پوپِریَن بود گرچه به ندرت این موضوع را مرورکنندگان آثارش ذکر می کنند! دو نفر از نویسندگان پرخواننده در نیمه ی دوم قرن بیستم یعنی الوین تافلر در کتاب «موج سوم»، و جان نیزبیت در کتاب «مگاترندز: 10 جهتِ تعییر دهنده ی زندگی ما»، به روشنی گفته اند که مدیون دانیل بل برای بنیان نگرش خود در آینده نگری هستند. گرچه تافلر در سیاست (عرصه ای از آینده نگریِ مشارکتی)، اساساً از «نوت گینگریچ» حمایت می کرد، اما هم تافلر و هم نیزبیت همیشه کانون توجه شان بر آینده نگری تحلیلی (آنالیتیک) متمرکز بود و از سیاست دوری می جستند، و تا آنجا که ویزیون آنها در آینده نگری یعنی آینده نگریِ نظری موردِ بحث باشد، آنها فراسوی دنیل بل نرفتند. در حقیقت دنیل بل در سالهای پایانی زندگی روی تئوری ارزش برای جامعه ی فراصنعتی کار می کرد و دانش رمزی شده را بعنوان مبنای آن مطرح کرد، و در واقع او خیلی به اینکه شرکتهای سیلیکانولی چگونه ارزش تولید می کنند علاقه داشت و همانطور که پیشتر اشاره شد، با این نگارنده در رابطه با آنچه در سال 1989 در رساله ی «یک تئوری ارزش ویژه» مطرح کرده بودم در تماس بود، موضوعی که در ادامه ی رساله ی «ابزار هوشمند: شالوده ی تمدن جدید» که در سال 1985 در ژورنال هوش مصنوعی منتشر کردم، نوشته شده بود، و به تازگی در نوشتاری تحت عنوان «ضمیمه ی تئوری ارزش ویژه بعد از 31 سال: قیمت گذاری کالاهای فراصنعتی»، توضیح داده شد! اما در نیمه ی دوم قرن بیستم، ما برخاستن ویزیونرِ برجسته ی آینده نگر به نام ری کرزوایل را شاهد بودیم که مخترع و دانشمند بود، او ویزیونی نو برای آینده نگری ارائه داد، یعنی سینگولاریته ی تکنولوژیک! آینده نگریِ کرزوایلی به بهترین شکل در آخرین کتاب ری کرزوایل تحت عنوان «سیگولاریته نزدیک است»، ارائه شده. شخصاً مطالعه ی این کتاب را برای هرکسی که به آینده نگری علاقمند است توصیه می کنم. خود این کتاب را همان 15 سال پیش در سال 2005 که منتشر شد، از اول تا آخر با دقت مطالعه کردم و هنوز نسخه ای از آن کتاب، یکی از چند تا کتابی است که کماکان به شکل چاپی نگهداشته ام، بعنوان بهترین رفرنسِ «آینده نگری کرزوایلی»، یا آینده نگری در عصر ما! کتاب 2016 صاحب این قلم نیز تحت عنوان «آینده نگر: نوروز بشریت در قرن بیست و یکم، واریانت جدید برای تأمین نیازهای بشر»، با بهره گیری از آینده نگریِ کرزوایلی، نوشته شده است.

 

به امید جمهوری آینده‌نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

اول دی ماه 1399
December 21, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH