Sam Ghandchiسام قندچي در حاشیه ی پادکست سکولار دموکراتها دوره سوم شماره نهم
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3964-podcast-r3-n9.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10

 

podcast-r3-n9

 

سه روز پیش پادکست دوره سوم، شماره 9، از سریِ پادکستهای آموزش از راه دورِ حزب سکولار دموکرات ایرانیان، منتشر شد. دکتر اسماعیل نوری علا موضوع بسیار وسیعِ شکل گیریِ مدرنیته را در اروپا از رنسانس تا به امروز مورد بحث قرار دادند که شامل مباحثی در مورد انسانمداری، پلورالیسم، دموکراسی، قانونگرایی، سکولاریسم و حاکمیت ملی بود که بسیار شنیدنی است. در اینجا فقط می خواستم یک نکته را اشاره کنم که پروتستانها در اروپا واقعاً دنبال جدایی حکومت و مذهب نبودند بلکه می خواستند روحانیت کاتولیک را از قدرت به زیر کشند. در واقع پروتستانها به نوعی نظیر اصلاح طلبان مدعی پروتستانیسم اسلامی نظیر آقای هاشم آقاجری در همین ایران خودمان بودند که موضوع اصلی فکری شان "اصلاح دین" یا در واقع جایگزینی مذهب نوع خود یعنی پروتستانیسم به جای مذهب کاتولیک بودند؛ البته نتیجه ی برگزیدن مدلِ صدر مسیحیت با برگزیدن مدل صدر اسلام، همانطور که توکویل خوب نشان داده، خیلی متفاوت است! در واقع لوتر حتی از کاتولیکها ضدسکولارتر بود که در پی نوشت مقاله ای تحت عنوان «اصلاح طلبان بیشتر ضد سکولار هستند»، توضیح داده شده است. در مورد ژنوِ کالوین که به شهر مرتدان معروف بود، سالها پیش به تفصیل مقاله ای تحت عنوان «مذهب بعنوان امری خصوصی» به زبان انگلیسی نوشتم و در آنجا شباهتهای نظرات کالوین و پروتستانیسم آقای هاشم آقاجری را نشان دادم که متأسفانه هیچگاه فرصت ترجمه ی آنرا به فارسی، پیدا نکردم. حتماً خوانندگان به خاطر دارند که چند سال پیش آقای هاشم آقاجری همانوقت که خودشان با فتوای مرگ توسط آیت الله نوری همدانی مواجه بودند، همچنان از فتوای قتل سلمان رشدی توسط آیت الله خمینی حمایت می کردند. یعنی پروتستانیسم اسلامی ایشان نظیر پروتستانیسم مسیحی می خواست مذهب خود را بر جامعه تحمیل کند، اما شکل انجام آنرا نظیر پروتستانهای اروپا، بیشتر شبیه کلیسای ارتدوکس می پسندید و نه شبیه کلیسای کاتولیک! در واقع بعد از رنسانس و رفرماسیون، در اروپا بیش از همه، کاتولیکها برای جدایی مذهب و حکومت تلاش کردند، و یک نمونه ی آنهم ژزوئیتهایی بودند که تا به امروز در همین شهر واشنگتن یکی از بهترین دانشگاهها را دارند، یعنی دانشگاه جرج تاون که به جدایی مذهب و حکومت متعهد است، مؤسسه ای سکولار؛ در حالیکه در تاریخ قرون وسطی، ژروئیت ها یکی از دو نیروی اصلی محکمه ی تفتیش عقاید در اروپا بودند! اگر در اولِ آمریکایِ پروتستان در انقلاب 1775 ما شاهد شکل گیری سکولاریسم هستیم ابداً به این معنی نیست که پروتستانها علاقه ای به سکولاریسم داشتند، اتفاقاً قانون اساسی کارولینای جنوبی مذهب پروتستان را مذهب رسمی کرده بود و آنها می خواستند این را در همه ی آمریکا برقرار کنند و در مجلس کنتینانتال شکست خوردند و قانون اساسی فیلادلفیا بعنوان مدل برگزیده شد که گرچه به اندازه ی قانون اساسی ایالت نیویورک سکولار نبود، اما به اندازه ی قانون اساسی کارولینای جنوبی، ضدسکولار هم نبود. بحث مفصل این موضوع در نوشته ای از این نگارنده تحت عنوان «سکولاریسم چیست؟»، ارائه شده است. بازهم با این توصیه به خوانندگان که پادکستهای آموزشی حزب سکولار دموکرات ایرانیان واقعاً رایحه ی اندیشه های نو در جنبش سیاسی و مدنی ایران است و با عرض خسته نباشید به دوستانِ دست اندرکارِ تهیه ی این برنامه های آموزشی گرانبها.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

29 آذر ماه 1399
Dec 20, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH