Sam Ghandchiسام قندچي یادداشتی برای خانم مریم رجوی
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3962-maryam-rajavi.htm

پی نوشت هفدهم فروردین ماه 1400: حساب توییتری خانم مریم رجوی بلوک نشد و امروز دوباره به لیستهای «ایرانسکوپ نیوز همزمان» فارسی و انگلیسی، برگردانده شد. در همین حال دو حساب توییتری تازه که با نامهای قلابی با مطالب سازمان مجاهدین خلق، «ایرانسکوپ نیوز همزمان» را اسپم می کردند، بلوک شدند. س.ق.

پی نوشت چهارم فروردین ماه 1400: اصلاح طلبان و مجاهدین: دو راه برای بازگرداندن برنامه ی کمربند سبز به خاورمیانه

پی نوشت سوم فروردین 1400: خانم مریم رجوی، سه ماه پیش از شما خواهش کردم به کسانیکه برای شما کار می کنند بگویید در «ایرانسکوپ نیوز همزمان» اسپم نکنند و بازیهای همیشگی گروهتان را در اینترنت در این لیست، تکرار نکنند. دوباره تکرار کردند و بلوک شدند. و بعد که بلوک شدند، در فیسبوک و توییتر و جاهای دیگر با هویتهای قلابی شروع به کارهای همیشگی شان کردند! لطفاً نگویید که آنها آدمهای مستقلی هستند یا مأمور رژیم هستند و غیره؛ 30 سال در اینترنت با شما و تشکیلاتتان برخورد داشته ام و ضمنآً به اینترنت هم کاملاً وارد هستم و تهمت دروغ نمیزنم. در پانویس آخرین مقاله ام نیز به تفصیل در مورد این کارهای عوامل شما توضیح داده ام. فعلاً حسابهای توییتری فارسی و انگلیسی شما را برای یک هفته از لیستهای فارسی و انگلیسی ایرانسکوپ، حذف کرده ام. اگر این کارهای سازمان مجاهدین خلق، ادامه پیدا کند، حسابهای توییتری خود شما را نیز بلوک خواهم کرد. یک حرف را هزار دفعه نمی گویند و مقررات لیست را شما و سازمانتان لازم است که رعایت کنید، و بازیهای آزار اینترنتی را متوقف کنید؛ 30 سال است این اعمالِ کسانیکه برای شما کار می کنند، به شما گزارش شده، و متوقف نکرده اید و هرکسی این کارهای سازمان شما را تذکر می دهد به جای تصحیح رفتارتان میروید به دیگران برچسب میزنید، دیگر این بازیها کهنه شده که وقتی آقای مهدی خانباباتهرانی هم از شورای مقاومت انشعاب کرد به او برچسب "عامل" رژیم اسلامی زدید. بس کنید این بازی ها را که فقط نشان می دهد عوامل شما آنقدر عقب مانده هستند که هنوز این واقعیت را درک نکرده اند که با این کارها خودتان را دارید مسخره می کنید! این نگارنده می خواستم روابط محترمانه، معقول و و متمدنانه از نوع روابط در سازمان ملل، با شما ایجاد کنم، اما گویا نرود میخ آهنین در سنگ! هرچه به این آزار مخالفانتان در اینترنت ادامه دهید، بیشتر مردم می بینند واقعیت شما و تشکیلاتتان در همه ی این سالها در اینترنت چه بوده است. بحثهای الکی هم در مورد دموکراسی راه نیاندازید: شما نمی توانید بروید و در کنگره حزب دموکرات یا جمهوریخواه، هرچه دلتان می خواهد بگویید، این دموکراسی نیست و بیرونتان می کنند؛ این بازی ها هم بعد از 30 سال فقط خودتان و آنها که نمی خواهند حقیقت سازمان مجاهدین را ببینند ممکن است گول بزند! یا طبق مقررات لیست، آنها که برایتان کار می کنند عمل می کنند، یا بلوک خواهند شد و این دقیقاً دفاع از حقوق دموکراتیک کسانی است که در این لیستها برعکس عوامل شما، هیچوقت اسپم نکرده اند. س. ق.

مطالب مرتبط: 1     2

 

maryam-rajavi

 

خانم مریم رجوی، این نگارنده کمتر از یک هفته است که لیستی تحت عنوان «ایرانسکوپ نیوز همزمان» به فارسی و انگلیسی درست کرده ام و شما، آقای مهدی سامع و آقای حسن داعی را نیز در آن قرار داده ام. در این چند روز بیشترین وقتی که از صاحب این قلم تلف شده با تعدادی از هواداران شما ست که تا می توانند می آیند و اسپم می کنند با اسامی مستعار مختلف و پستهای گمراه کننده، اول آنها را به لیست اضافه کردم و بعد برداشتم اما کسانیکه مرتبط با آنها بودند می آمدند و یا اسپم می کنند و یا که گزارشهای دروغ میفرستند و من همه ی این چیزها را تشخیص می دهم. شخصاً یک نفر را هم در شبکه های اجتماعی در بلوک نگذاشته ام و این لیست هم شخصی است و هر کسی را که بخواهم اضافه می کنم، آقای رضا پهلوی هم در این لیست هستند، آقای تریتا پارسی هم اضافه شده، آقای عبدالرضا داوری نیز که امروز سخنگوی آقای محمود احمدی نژاد است، در این لیست هست، و این لیستِ بحث نیست، البته افراد می توانند در توییتر خودشان با کسانیکه در اینجا می بینند بحث کنند به خودشان مربوط است، اما این لیستِ بحث نیست و مطالب کسانیکه در لیست هستند، از جمله مطالب خودِ شما یا نوشته های اینجانب، بطور اتوماتیک منتشر می شود. چند بار در این روزها گفتم این یادداشت را بنویسم، و ننوشتم، و فکر کردم خودشان می فهمند. لطف کنید به این هوادارانتان بگویید دست از سر این لیست بردارند. با سپاس.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

28 آذر ماه 1399
Dec 19, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH