Sam Ghandchiسام قندچي جهان: پیمان عدم تجاوز با اپوزیسیون ایران
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/3959-nonaggression-pact.htm

World: Non-aggression Pact with Iranian Opposition

http://www.ghandchi.com/3959-nonaggression-pact-english.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6

 

nonaggression-pact  

 

به باور این نگارنده در 30 سال گذشته یعنی بعد از پایان جنگ ایران و عراق، مردم ایران چند بار فرصت سرنگونی رژیم اسلامی را داشته اند، از جمله در روزهای جنبش سبز در سال 1388، خیزش 96 و خیزش 98، اما از ترس حمله ی خارجی بعد از روی کار آمدن رژیم جدید، پایشان برای برداشتن گام نهایی سست شد. شاید آنچه پیشنهاد می کنم، یعنی متعهد شدن به پیمان عدم تجاوز بین دولتهای مختلف جهان و اپوزیسیون ایران برای بعد از سقوط رژیم، از نظر دیپلماتیک ممکن نباشد، و دوستان متخصصی نظیر دکتر مسعود کاظم زاده و دکتر مهران براتی، بهتر است در مورد امکانپذیر بودن چنین طرحی نظر دهند! ضمناً این پیشنهاد را با هیچکسی از جمله با دوستانی که نام آنها ذکر شد، مورد مشورت قرار نداده ام، و همین حالا این طرح بنظرم رسید که با همه ی خوانندگان در میان می گذارم.

 

به امید جمهوری آینده‌نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

28 آذر ماه 1399
December 18, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH