Sam Ghandchiسام قندچي  بازهم درباره ی اعدام پرعجله ی روح الله زم
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/3958-ruhollah-zam.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7

 

ruhollah-zam  

 

همانطور که دو روز پیش نوشتم، بعنوان روزنامه نگاری که با دقت رویدادهای خیزش 96 را دنبال می کردم، در آنزمان چندان به فعالیتهای زنده یاد روح الله زم، توجه نداشتم. کمتر از یک ماه پیش در مقاله ای تحت عنوان «چگونه انقلاب قرن 21 ایران به شکل عجیبی آغاز شد»، نظرم را در مورد شکل گیری خیزش 96 نوشتم و همانطور که توضیح دادم، در شروعِ خیزشِ دی ماه 96، که چند روز دیگر سومین سالگرد آن است، آیت الله ابراهیم رئیسی رییس کنونی قوه قضاییه و داماد آیت الله احمد علم الهدی تولیت آستان قدس رضوی، دست داشتند و بعد عنانِ کار از دستشان در رفت و با رهبری آنارشیستهای ایران، تظاهرات در 125 شهر ایران به راه افتاد که وسعت آن خیزش در آنهمه شهر، از دوران مشروطیت در ایران، بی نظیر بود. آیا روح الله زم در این در رفتن عنانِ کار از دست آنهایی که خیزش دی ماه 96 را در مشهد راه انداختند، نقشی داشته است؟ این موضوعی است که نمی دانم چون همانطور که بارها نوشته ام هیچوقت فعالیتهای زنده یاد روح الله زم را در آن روزها به دقت دنبال نکرده بودم، اما اگر چنین ارتباطی وجود داشته، شاید اعدام پرعجله ی روح الله زم را توضیح دهد!

 

به امید جمهوری آینده‌نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

بیست و ششم آذر ماه 1399
December 16, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH