Sam Ghandchiسام قندچي  پادکستهای «آی اِس دی پی»: آموزش «سکولار دموکراسی آینده نگر» از راه دور
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/3952-isdp-podcasts.htm

پی نوشت بیست و یکم آذر ماه 1399: با سپاس از دکتر اسماعیل نوری علا و همراهانشان لینک های پادکستهای آموزش از راه دور به شرح زیر است: مجموعهء اول پادکست ها (15 پادکست)
http://isdmovement.com/Podcast/Series1/Podcasts-Series1.htm
مجموعهء دوم (21 پادکست) و سوم (تا کنون 8 پادکست ها)
https://bit.ly/3qMjmtY

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5

 

podcasts-isdp  

 

در مرور بحثهای مشخصِ پادکستهایِ گوناگونِ سکولار دموکراتها، که توسط حزب سکولار دموکرات ایرانیان یا «آی اِس دی پی»، تهیه می شوند، در زمانهای مختلف نوشته ام و هدف از این یادداشت هیچ پادکستِ معینی نیست. فقط می خواهم یادآوری کنم ما در دورانی زندگی می کنیم که می شود شما در کابل در افغانستان زندگی کنید و مدرک تحصیلی از دانشگاه «اِم آی تی» دریافت کنید. به عبارت دیگر آموزش از راه دور نه تنها ممکن، بلکه بسیار پراهمیت است و این اقدامِ دکتر اسماعیل نوری علا و یارانشان در حزب سکولار دموکرات ایرانیان، که آموزشِ دیدگاههای سکولار دموکراسی آینده نگر را، از طریق این پادکستهای آموزشی انجام می دهند، نه تنها شایسته ی تقدیر، بلکه راه تازه ای را برای کادرها و دیگر جویندگانِ راهکارهای نو در جنبش سیاسی ایران، گشوده است. با عرض خسته نباشید به این دوستان، امیدوارم صفحه ای باشد که «فقط» در آن، همه ی این پادکستها به شکل کرونولوژیک لیست شده باشند، تا بتوان به راحتی به آن صفحه لینک کرد و علاقمندان، همه ی پادکستها را یکجا، در دسترس خود داشته باشند، که منبعی عالی برای آموزش است.

 

به امید جمهوری آینده‌نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

بیست و یکم آذر ماه 1399
December 11, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH