Sam Ghandchiسام قندچي  خیزش 98: آتش خاموش: نگاهی به یک پژوهش
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/3949-khizeshe98.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8

 

Atashe-Khamoush-Aban98  

 

امروز نگاهی می کردم به پژوهشی تحت عنوان آتش خاموش در مورد اعتراضاتی که در آبان ماه سال گذشته در ایران شاهد بودیم. طی سال گذشته بحثهای زیادی درباره ی آن وقایع که عموماً خیزش 98 خوانده می شود، مطرح بوده، اما این بررسی خواندنی است چون با آمار و ارقام عرصه های مختلف اجتماعی و اقتصادی را بررسی کرده است. با اینهمه آنچه در این تحقیقات بطور اساسی بحث نشده، خود موضوع فروش نفت است. در سالهای 56 و 57 در ایران همه ی این مسائل حاشیه نشینی را که در این نوشته بسیار دقیق بررسی شده، داشتیم اما فروش نفت تحریم نبود با اینحال اعتراضات به انقلابی بنیان فکن منتهی شد، در حالیکه خیزش 98 به رغم تحریمهای شدید نفتی ایران در سه سال گذشته حتی به ابعاد جنبش سبز 10 سال پیش از آن در سال 88 هم نرسید، جنبش سبزی که باید انقلاب ناتمام سبز خوانده می شد هنگامیکه 3 میلیون نفر در خیابانهای تهران آماده بودند درهای زندانها را بشکنند و بنیان این رژیم را برکنند در حالیکه رهبران اصلاح طلب جلوی آنها را گرفتند و در کریدورهای قدرت با هاشمی رفسنجانی و سران دیگر رژیم مشغول چانه زنی و اتلاف وقت بودند و در همان 24 خرداد ماه 1389 در یادداشتی با عنوان «آقای موسوی دیگر بس است با جان مردم بازی نکنید!»، به این واقعیت اشاره شد. این موضوعِ عدم رشد ابعادِ خیزشِ 98 در مقایسه با جنبش سبز، فقط به دلیل سرکوب سریع و در نطفه خفه کردن خیرش98، قابل توضیح نیست. شخصاً فکر می کنم که مردم ایران نظیر هندوستان، در این 10 سال، بیشتر به سختی کشیدن عادت کرده اند، و بیخود نیست که مسؤلین کشور به تازگی می گویند "خب انار گران شده، مجبور نیستید انار بخورید!" در این پژوهش، طبقه ی متوسط ایران نیز بررسی شده، اما واقعیتِ تلخ وضعیت اجتماعی تحت رژیم اسلامی این است که بیشتر و بیشتر طبقه متوسط در ایران از بین رفته و در نتیجه نه تنها جامعه دو قطبی شده، بلکه سطح انتظارات جامعه با سرکوب، پایین کشیده شده، که شاید فقط قابل مقایسه با وادار کردن مردم به علف خوردنِ با "افتخار،" برای آنچه به اصطلاح "استقلال یا ایدئولوژی جوچه" می خوانند، در کره شمالی است، هنگامیکه خودِ رهبران کشور در قصرهایشان زندگی می کنند! شوربختانه اگر آنچه این نگارنده می نویسد درست باشد، تحول بعدی ایران می تواند خیلی انفجاری تر و خونین تر از انقلاب 57 باشد، شاید خونین تر از انقلاب کبیر فرانسه یا انقلابهای 1848!

 

به امید جمهوری آینده‌نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

بیستم آذر ماه 1399
December 10, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH