Sam Ghandchiسام قندچي سخنرانی دکتر اسماعیل نوری علا در سوگ زنده یاد دکتر محمد ملکی
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/3942-mohammad-maleki.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6

 

mohammad-maleki  

 

ساعتی پیش دکتر اسماعیل نوری علا در نشست هفتگیِ مهستان سکولار دموکراسی، در این روز شانزدهم آذر، که به مدیریت آقای محمود ابطحی برگزار شد، سخنرانی بسیار عالی در سوگ زنده یاد دکتر محمد ملکی، ارائه کردند. این نگارنده حرفی نمی توانم به این سخنرانی و بحثهایی که در پی آن درباره ی سکولار دموکراسی در این نشست مهستان بود، اضافه کنم غیر از یک نکته که حالا که دکتر محمد ملکی درگذشته اند، نباید مشکلی باشد که مطرح شود. دلیل همه ی حملاتی که طی سالهای متمادی علیه دکتر محمد ملکی صورت گرفت همان دلایلی است که دکتر اسماعیل نوری علا و آقای علی حسین نژاد ذکر کردند، اما یک علت دیگر نیز بود و این را این نگارنده که از منتقدان سازمان مجاهدین خلق است، بیان می کنم. دکتر محمد ملکی به رغم همه ی ممنوع کردن حمایت از مبارزان سازمان مجاهدین خلق در ایرانِ رژیم اسلامی، هیچگاه دفاع از مبارزات زندانیان و جانباختگان مجاهدین را متوقف نکرد گرچه این حرف به معنای موافقت دکتر ملکی با مواضع سازمان مجاهدین خلق نیست. بازهم درگذشت دکتر محمد ملکی را به دکتر عمار ملکی و همه ی خانواده و دوستان آن زنده یاد و ملت ایران، تسلیت می گویم.

 

به امید جمهوری آینده‌نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

شانزدهم آذر ماه 1399
December 6, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH