Sam Ghandchiسام قندچي مشکل ایران و اینکه انقدر مردم را سرزنش نکنیم
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/3940-iran-islamickkk.htm

Iran's Problem and Let's not Blame the People so much

http://www.ghandchi.com/3940-iran-islamickkk-english.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6

 

iran-islamickkk  

 

دو روز پیش در یادداشتی به زبان فارسی تلاش شد این موضوع مورد بحث قرار گیرد:

 

1. کوکلاکس کلانهای اسلامی هنوز اراده ی حکومت کردن را چه در ایران و چه در نقاط دیگر خاومیانه و کل جهان، از دست نداده اند.

 

2. اپوزیسیون ایران اراده ی «ایجاد تغییر» را در 42 سال گذشته از دست داد، چرا که ترسیده تغییری ایجاد نکند که فردا از آن تغییر پشیمان شود همانگونه که در انقلاب 1357 اتفاق افتاد، و در نتیجه به درستی تأکید خود را در همه ی این سالها بر آینده نگری گذاشته و نتایج سناریوهای مختلفِ هر تغییری را بررسی کرده است. اما دیگر وقت «ایجاد تغییر» است و نه فقط مشاهده و بررسی تغییرات!

 

در همین حال، مردم ایران نظیر مردم همه ی دنیا هیچ علاقه ای به این رژیم مذهبیِ حاکم بر ایران ندارند و همه ی این سالها تا آنجا که توانسته اند برای تغییر رژیم به حکومتی سکولار دموکرات، از پای ننشسته اند.

 

به امید جمهوری آینده‌نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

چهاردهم آذر ماه 1399
December 4, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH