Sam Ghandchiسام قندچي انتخابات آمریکا در فلوریدا، درسی برای سوسیال دموکراتهای ایران
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/3934-florida-iran-sd.htm

US Election in Florida, a Lesson for Iran's Social Democrats
http://www.ghandchi.com/3934-florida-iran-sd-english.htm

مطلب مرتبط: 1     2

 

florida-iran-sd  

 

در انتخابات اخیر ریاست جمهوری در آمریکا که 23 روز پیش برگزار شد، پرزیدنت دونالد ترامپ رأی بسیار بالایی را از اسپانیولی زبانهای فلوریدا داشت، و منظور فقط رأی کوبایی تباران آن ایالت نیست که دور از انتظار نبود بلکه بسیار بیشتر از رأی آنها بود! چرا نتایج آرای اسپانیولی زبانها در فلوریدا این بار غیرمنتظره بود؟ غیر از کوبایی تباران که بیشتر در فلوریدا زندگی می کنند، جمعیت اصلی اسپانیولی زبانان در سراسر آمریکا، مکزیکی تبار هستند که اساساً به حزب دموکرات رأی می دهند، پس این بار در فلوریدا چه اتفاقی افتاد؟ جمعیت تازه ای از اسپانیولی زبانها در سالهای اخیر از کشورهای «ونزوئلا» و «بولیوی» فرار کرده اند و آنها نیز بیشتر در فلوریدا زندگی می کنند و چون کمپین ترامپ تبلیغ کرده بود که حزب دموکرات همه، کمونیست و سوسیالیست هستند، آنها که تصورشان از سوسیالیسم، «سوئد» نیست، بلکه «ونزوئلا» و «بولیوی» است، رأی ضد حزب دموکرات دادند!

 

به امید جمهوری آینده‌نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

نهم آذر ماه 1399
November 29, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH