Sam Ghandchiسام قندچي فعلاً به درود
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/3932-beh-dorood.htm

Farewell for Now

http://www.ghandchi.com/3932-beh-dorood-english.htm

پی نوشت هفتم آذر ماه 1399: هم اکنون ارتباط اینترنتی دارم و تا وقتی که کار کند در اینترنت خواهم بود. س. ق.

مطلب مرتبط: 1     2     3

 

beh-dorood  

 

نیازی به گفتن آنچه بارها گفته شده نیست که چه بر سر زندگی شخصی این نگارنده آمد، وقتی تصمیم گرفتم بعنوان ژورنالیستی تمام وقت، به واشنگتن اسباب کشی کنم، و 8 سال شش روز هفته در صدای آمریکا کار کردم، و حتی بعد از آنکه 8 سال پیش، شغلم را در صدای آمریکا از دست دادم، بازهم نخواستم دست از ژورنالیسم بردارم! و درباره ی مشکلات اینترنتی در جایی که اکنون زندگی می کنم، نیازی به گفتن بیشتر نیست که به معنی پایان کار انتشاراتی صاحب این قلم در حال حاضر است! با بهترین آرزوها برای همه ی شما، س.ق.

 

به امید جمهوری آینده‌نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

سوم آذر ماه 1399
November 24, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH