Sam Ghandchiسام قندچي بچه بازی، همجنسگرایان، و هموفوبی: در حاشیه ی مقاله ای در سایت امروزنما
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/3931-bachebaazi.htm

مطلب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8

 

EmroozNama  

 

شخصاً از علاقمندان به سایت «امروزنما» هستم و آنرا مدتهاست به خاطر اهمیتش، در لیست پورتالِ نیوز ایرانسکوپ قرار داده ام، و برای آقای وفا آذربهاری سردبیر نشریه ی امروزنما، احترام قائلم. همچنین گرچه در گذشته انتقادهایی از تلویزیون آقای شهرام همایون منتشر کرده ام، اما در عین حال برای فعالیتهای رسانه ای ایشان را نیز ارزشمند می دانم. در مورد موضوع «بچه بازی» که جنایت است، و همچنین در ارتباط با «ال جی بی تی» و مشخصاً «همجنسگرایی» که گرایشی جنسی و موضوع حقوق بشر است، نظرم را در مقالات مختلف نوشته ام، و همواره تلاشهای آقای شهرام همایون را در جهت آگاهسازی مردم ایران در این عرصه، تحسین کرده ام. روز گذشته مطلبی را در سایت امروزنما در مورد یک برنامه ی تلویزیونی آقای شهرام همایون دیدم که «هموفوبیک» یعنی «همجنسگرا ستیزانه»، به نظرم آمد. امیدوارم که اشتباه از ارزیابی این نگارنده باشد.

 

به امید جمهوری آینده‌نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

سوم آذر ماه 1399
November 24, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH