Sam Ghandchiسام قندچي پرزیدنت ترامپ، لطفاً به جای تحریم، پول نفت را مستقیماً به مردم ایران پرداخت کنید
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/3928-trump-sanctions-pay-direct.htm

President Trump, Please instead of Sanctions, Pay Oil Money Directly to Iranian People

http://www.ghandchi.com/3928-trump-sanctions-pay-direct-english.htm

مطلب مرتبط: 1     2     3

 

trump-sanctions-pay-direct  

 

پرزیدنت ترامپ عزیز، لطفاً تحریمهای جاری ایران را لغو، و به جای آن، مقرر کنید همه ی خرید نفت ایران از طریق صندوقی زیر نظر سازمان ملل، مستقیما به مردم ایران پرداخت شود. همچنین از آنجا که آقای روحانی قادر نیستند داروهای مورد نیاز مردم را در ایران فراهم کنند، خواهشمند است از آن صندوق بخواهید که مخارج تهیه و فراهم کردن داروهای مورد نیاز مردم ایران را نیز، به عهده گیرد و از طریق صلیب سرخ و هلال احمر، به ایران ارسال کند. با سپاس. س.ق.

 

به امید جمهوری آینده‌نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

دوم آذر ماه 1399
November 23, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH